Agenda

Iona jaarprogramma´ s   2018/19


iedere 2e  zondag van de maand,  17:00

Iona versper

verzorgd door de Regiogroep Groningen

Groningen

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33
informatie:  Hilda Scherphuis  050 5499505
 groningenstad@ionagroep.nl
vrijdag  18 januari  18:00

Ionaviering

Almere-Buiten

Kerkgebouw "De Drieklank", Chicagostraat 101
informatie

woensdag  23 januari 19:30
(inzingen 19:15)

Iona Avondgebeden

met ds. Wilma Tiemersma-Veenstra

Rottevalle

Doopsgezinde Kerk, Haven 16
informatie: tj.hiemstra@hetnet.nl

zondag  3 februari, 3 maart en 7 april   10:00

Iona vieringen

met Regiogroep Zwolle

Zwolle

Doopsgezind Kerk, Wolweverstraat 9
informatie onder "Actueel"

zondag  10 februari 15:00 - 17:00

Iona-zangmiddag

met Keltisch-Christelijke liederen

Leeuwarden

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
informatie     Graag opgeven bij:
tj.hiemstra@hetnet.nl

vrijdag 24  t/m  zondag 26 mei

Iona weekend
'De roep van de stilte'

Schoorl

Dopersduin, Oorsprongweg 3
informatie

BACK TOP