De Iona Community is een oecumenische gemeenschap
van mannen en vrouwen:

 • met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities;
 • die het evangelie van Jezus Christus willen volgen, ook als dat evangelie hen in het onbekende voert;
 • die zich willen verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping;
 • die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een inclusieve (iedereen insluitende) gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap van alledag waarin zij leven.

Daarom delen ze samen een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, wederzijds verantwoording afleggen van de besteding van tijd en geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede.

Samen met de staf is de Iona Community verantwoordelijk voor drie gemeenschapscentra op Iona en Mull, het kantoor in Glasgow, het jongerenwerk en de liturgievernieuwing via het werk van de Wild Goose Resource Group.

De Iona Community is in 1938 in Glasgow gesticht door George MacLeod, predikant en vredeswerker, in de context van armoede en wanhoop van de jaren dertig. Haar oorspronkelijke taak om de kloosterruïne van de Iona Abbey te restaureren werd symbool voor de wederopbouw van gemeenschap in en buiten Schotland. Momenteel kent de Community 265 leden, overwegend in Groot-Brittannië, 1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden over de hele wereld. Samen en apart  'volgen we het licht dat we hebben en bidden voor meer licht'.

 

Wat wil de Ionagroep Nederland ?

Velen hebben Iona ervaren als een 'touching place'. De Ionagroep Nederland wil daar graag in eigen land op verder bouwen. Ze is een platform van en voor mensen die zich verbonden voelen met de Iona Community en zich aangesproken weten door de drie P's die de kern van de christelijke Keltische spiritualiteit uitdrukken:

Presentie, Poëzie en Pelgrimage.

De NIG wil hier vorm aan geven door vier C's:

Contact, Context, Communicatie en Commitment.

Contact

De NIG lijkt op een wolk, die steeds van vorm en samenstelling verandert. Ze wil plekken en momenten creëren, waar (Keltische) spiritualiteit ervaren kan worden: ruimte geven, gebrokenheid delen, heling ervaren, op weg gaan.

landelijk

Drie maal per jaar kunnen mensen elkaar ontmoeten op een landelijke bijeenkomst:
een ‘instap’-weekend in het voorjaar in Schoorl,
een viering op Columba's Day (9 juni)
en een dag in het najaar.

regionaal

Belangstellenden kunnen elkaar ook ontmoeten
in regionale groepen, zes tot acht keer per jaar,
rond eigen thema's en activiteiten.

Groningen Stad
Hilda Scherphuis    050 5499505    

Mid West
Anne van den Berg    071 5170493    

Noord Holland
Hanneke Ruitenbeek    072 8885550    

Rotterdam
Desirée van der Hijden en Jan Maasen    0180 615524    

Utrecht
Eeke Anne de Ruig    utrecht@ionagroep.nl

Utrechtse Heuvelrug
Joke de Zwaan    

Zuid
Willie Verhoef    06 23086248    

Zutphen
Annie Benjamin    0318 621897    

Zwolle
Annie Hasker    zwolle@ionagroep.nl

IN Gebedskalender  
Annie Benjamin    0318 621897    

Hospitalitylist  
Irene Stok  033 2585578

Context

De Nederlandse Iona Groep wil het ge­dachtegoed van de Iona Community verta­len naar de Nederlandse situatie en het materiaal van de Iona Community toegan­kelijk maken voor gebruik in ons land. Leden van de groep zijn nauw betrokken geweest bij de uitgave van de liedboeken en cd´s 'Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow' en 'Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld', het boek 'Aanwezig onderweg' en het boek 'Regelmaat'. Boeken en cd´s zijn verkrijgbaar via de boekhandel. Engelstalig materiaal van de Iona Community is verkrijgbaar bij: kerkboek.nl.

Communicatie

Drie maal per jaar geeft de Nederlandse Iona Groep een nieuwsbrief uit: Grieshog ('gloeiend kooltje'). De Grieshog wordt bij voorkeur per e-mail verspreid, maar toezending per post is ook mogelijk.
Je kunt lid worden van de Nederlandse Iona Groep door je aan te melden via deze link. Je ontvangt dan automatisch de Grieshog. Eind 2014 telt de Nederlandse Iona Groep 300 adressen op de verzendlijst van de Grieshog.

Commitment

Meedoen met de NIG kan op verschillende niveaus: lezen van de Grieshog, deelnemen aan regiogroepen, tijdelijke werkgroepen of aan de landelijke coördinatiegroep. Bij deelname aan een regiogroep wordt van je verwacht dat je je minstens voor een jaar verbindt.

Coördinatiegroep
Een coördinatiegroep geeft richting aan de Nederlandse Iona Groep. De coördinatiegroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de regiogroepen en landelijke projectgroepen en de in Nederland levende leden van de Iona Community.
Ze heeft ook een vertegenwoordiging in de Associates Advisory Group van de Iona Community

Secretariaat Nederlandse Iona Groep
Irene Stok, 033 2585578

IBAN: NL44 INGB 0009 3505 13
t.n.v. Nederlandse Ionagroep Amersfoort(Uit Grieshog 49 maart 2018)

Waarom eigenlijk, Iona?

In de februaribijeenkomst van de coördinatiegroep zou het gaan over p.r. en een communicatieplan, maar in plaats daarvan raakten we in gesprek over onszelf. En dat deed ons goed. Dat plan, dat komt nog wel! Een mooie verzameling van motivaties, met overlap en diversiteit, kwam naar boven. Graag delen we dat in deze Grieshog. Wie weet wat je als lezer nog kunt toevoegen!
 • Het delen van inspiratie is voor mij belangrijk: en dat lukt, met al die verschillende mensen die rond Iona actief zijn.
 • Iona is aards. De ‘incarnatie’, dat God bij mensen is, in mensen is, wordt hier echt duidelijk.
 • Het gaat voor mij niet om een los stukje geloofsleer hier, en een liturgie daar – maar om samenhang tussen geloof, leven, vieren, emoties. Ik vind dat hier.
 • Ik sta midden in de wereld, en Iona ook – Iona is ook Glasgow, zeg maar, en mijn woonplaats. Net zo goed is kerktaal ook wereldtaal.
 • Ik zoek een beweging, niet een kerk, die heb ik al.
 • Iona is voor mij spiritualiteit die dicht bij het leven ligt.
 • De taal van de liturgie bij Iona is transparant, zonder het mysterie op te heffen.
 • Wat ik zoek, in een tijd van versnippering en individualisme: community building, gemeenschap vormen. Daar werkt Iona aan mee.
 • Voor mij is het een aardse vorm van godgewijd leven.
 • Ik ben degelijk bijbels onderlegd, en levenslang betrokken bij geloof; dat mag allemaal blijven, maar ik ben blij dat Iona dat een stuk vrolijker heeft gemaakt.
 • Iona inspireert mij tot inzet voor vrede en gerechtigheid.
 • Ik ben blij met de verbinding tussen natuur, de Keltische en de oudkerkelijke wereld.
 • Voor mij brengt het alles samen, mijn protestantse achtergrond, de katholieke breedte, de humor, de inzet voor wie buiten de boot valt. En er kan zoveel!

Roel Bosch

   BACK       TOP