Ionavieringen in Almere-Buiten

In de Protestantse Gemeente de Drieklank in Almere-Buiten worden een aantal vrijdagen per jaar vieringen in de traditie van Iona gehouden. Deze vieringen volgen het patroon van Iona: Samen bidden, samen eten en samen werken.
Men begint om 18:00 met een eenvoudige viering waarin een paar liederen worden gezongen, gebeden worden uitgesproken en één van de leden van de werkgroep een overdenking houdt, die gevolgd wordt door een wat langere stilte voor eigen overdenkingen.

Om 18:30 gaan allen naar de aangrenzende zaal waar ze eten van de gerechten die een aantal vrijwilligers heeft gemaakt. Daarna ruimt men gezamenlijk op en doet men de afwas.

De eerstvolgende vieringen staan gepland op vrijdag :
  • 15 februari 2019

telkens dus de derde vrijdag van de maand.

   BACK       TOP