Regiogroep Groningen
bezoekt Nykleaster

Op 22 augustus jl. vertrekken zeven leden van onze Ionagroep al vroeg naar Jorwert in Friesland. Daar organiseren de ‘pioniers’ van Nijkleaster (nieuw klooster) o.a. een wekelijkse samenkomst rondom de drieslag ‘Stilte – Bezinning – Verbinding’. De doelstelling van deze PKN pioniersplek is een oefenplek te creëren voor iedereen, religieus of niet, om samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van spiritualiteit en geloofsbeleving. We worden hartelijk ontvangen en schuiven aan bij een korte viering in de oude Radboudkerk. Daarna is er in de grote keuken naast de kerkzaal koffie en thee met zelfgemaakte ‘kleasterkoek’ en maken we kennis met de belangstellenden van die ochtend die uit vele delen van het land blijken te komen. De centrale vraag die de kring rond gaat is ‘Hoe heet je en waar, maar ook hoe, heb je vanochtend de deur achter je dicht getrokken’. Dit levert verrassende antwoorden op, variërend van humoristisch tot uitnodigend tot nadenken. Daarna vertrekken we, voor wie wil, voor de ‘kleaster-kuier’, de wandeling door het Friese buitengebied. Tijdens deze activiteit lopen we het eerste gedeelte in stilte. Aan het begin van het tweede deel krijgen we een vraag ter bezinning mee en in het derde en laatste deel wordt iedereen uitgenodigd om ‘in verbinding’ te gaan met de ander, bij voorkeur iemand die je niet kent. We vragen elkaar naar onze gedachten bij de bezinningsvraag; een bezinning op ons eigen leven, maar ook in relatie tot God en elkaar. Alle onderdelen zijn facultatief. Tot slot komen we weer terug in de dorpskerk en delen we met elkaar een overvloedige lunch met door de aanwezigen meegebrachte broodjes, fruit en andere heerlijke lunchgerechten.

Al met al hebben we kunnen genieten van een zinvolle en betekenisvolle activiteit. Wat mij betreft een aanrader voor een ieder die kennis wil maken met het gedachtegoed van Nijkleaster, zo nauw verwant aan de Iona-uitgangspunten. Zie ook:  www.nijkleaster.frl

Clara de Graaff