Ionavieringen

In 2017 is een groep uit de Bethlehemkerk naar Iona geweest om een week lang deel uit te maken van de Iona Community. Het is een indrukwekkende ervaring geworden. Terug in Nederland werd besloten om in 2018 een paar vieringen te organiseren ge´nspireerd door de liturgie van de Iona Community. Dergelijke vieringen waren er nl. nog niet in Hilversum of omgeving.
De eerste 2 Ionavieringen op 15 april en 3 juni 2018 in de Bethlehemkerk zijn enthousiast ontvangen. Daarom organiseert de voorbereidingsgroep in het komende seizoen met veel plezier opnieuw twee vieringen.
Als deze Grieshog uitkomt is de derde viering op zondag 4 november 2018 achter de rug. De volgende Ionaviering zal zijn op zondag 24 maart 2019.

De vieringen beginnen om 17.00 uur; vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend, om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na de vieringen is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.

Bij de Ionavieringen is iedereen van harte welkom! Het wordt op prijs gesteld als u zich van tevoren even aanmeldt.

Contactpersoon:
Herma Bosma; email: hermabosma@hetnet.nl   06 31057959
Adres: Bethlehemkerk
Loosdrechtseweg/hoek Diependaalselaan in Hilversum

Herma Bosma