head
 download > PDF printversie  nr 53  november 2018 FB NIG


00 Van de redactie

Op uitnodiging van de vijf Nederlandse leden van de Iona Community vond van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 oktober 2018 de jaarlijkse Community Week plaats in Dopersduin. Onder het motto 'Meet the Dutch' konden de 52 deelnemers op zondag kennis maken met Nederlandse Associates en leden van de regiogroepen. En ze maakten de premičre mee van de film 'A taste of Iona and the Dutch connection'. Over beide onderdelen lees je meer in deze nieuwsbrief.

De andere dagen werden gevuld met gebruikelijke onderdelen van een Community Week, soms met een Nederlands tintje. Zo gaf prof. Anton Wessels een inleiding over de drie monotheďstische godsdiensten onder de titel 'Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion'. En bezochten we op donderdag het diaconaal centrum Stem in de Stad in Haarlem. Dankzij het fraaie herfstweer konden we ook genieten van een prachtige pelgrimage door de Schoorlse duinen en langs het strand. En er was veel gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, op het terras, in de serre en 's avonds bij de bar. "We hebben veel meer contact gehad met andere leden dan tijdens een week op Iona," zo hoorden we van diverse leden.

Voor de toekomst van de Iona Community kan dit wel eens een belangrijke week geweest zijn. De Schotse en Engelse deelnemers hebben ervaren, dat er een springlevende Nederlandse Ionagroep is en dat je ook buiten Iona of zelfs buiten het Verenigd Koninkrijk een 'Iona-week' kan houden. En dat je daar 'Iona' kunt zijn. En we hebben getoond, dat een Community Week kan worden georganiseerd zonder te steunen op de betaalde staf van Glasgow en Iona. Nu de Abbey gesloten is voor een fysieke renovatie, is er ook gelegenheid voor een organisatorische vernieuwing. De Iona Community heeft onlangs twee werkgroepen ingesteld, 'Governance' en 'Movement', die voor de Algemene Ledenvergadering in juni 2019 met adviezen moeten komen. Ik ben gevraagd voor de werkgroep Movement en zal daarin graag de ervaringen en werkwijze van de Nederlandse Ionagroep inbrengen. Deze Nieuwsbrief laat prima staaltjes zien.

Jan Maasen01 IC meets NIG

Voor het eerst in de geschiedenis van de Iona Community vond de Community Week (de week waarin de leden elkaar ontmoeten) niet op Iona plaats. Dat kon niet omdat de Abbey verbouwd werd. De week was dit jaar zelfs niet in Schotland, zelfs niet in het Verenigd Koninkrijk. De week was in Nederland in Dopersduin in Schoorl!

Dus togen de Engelsen, Schotten en een Zwitserse naar Nederland. Ze waren onder de indruk van het Nederlandse landschap en van de locatie Dopersduin. En ze waren onder de indruk van de Nederlandse Iona Groep. Want daar konden ze op zondag 14 oktober kennis mee maken.

Lees verder . . .


02 A taste of Iona

Deze film is in opdracht van de Nederlandse Ionagroep gemaakt door Quirine Lodder, Teun Kruijswijk Jansen en Wieger Siebenga (productie).

De film begint bij het Keltisch kruis van De Bilt, en laat zien dat de vroege connectie van het Keltisch christendom en de Lage Landen in het contact met de Iona Community een levendig vervolg kreeg. Quirine Lodder maakt de reis naar locaties in Glasgow (de bakermat van de Community) en Iona.

Lees verder . . .


03 Iona weekend 2019
De roep van de stilte

Van 24 mei tot en met 26 mei 2019 zijn we in Dopersduin in Schoorl in de sfeer van Iona.

Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en 'IonaNederland', fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten. Het programma biedt volop gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Het weekend begint vrijdagmiddag tussen 16:00 en 17:00 en wordt op zondagmiddag rond 15:00 afgesloten.
Het thema is:De roep van de stilte.

Lees verder . . .


04 Een Iona vakantie zonder
op Iona te zijn geweest

Deze zomer heb ik een rondreis gemaakt door het Verenigd Koninkrijk en heel veel mensen ontmoet die met Iona en de Iona Community te maken hebben. Ik heb daardoor een ervaring opgedaan die me het gevoel heeft gegeven dat ik een echte Iona-vakantie heb gehad.

Ik begon in Penrith, Lake district, waar een vergadering over de toekomst van de Iona Community was georganiseerd. Het was mijn eerste vergadering waar ik als gehallowed lid bij aanwezig was.

Lees verder . . .


05 Hospitalitylist

Lijkt het je leuk om net als Annie Benjamin te logeren bij mensen die betrokken zijn bij de Iona Community? Dat kan! Je kunt je aanmelden voor de hospitalitylist.

Op de hospitalitylist staan namen en woonplaatsen (geen adressen!) van mensen die mee willen doen. Je kunt ook zelf aanbieden dat mensen bij jou kunnen logeren maar dat hoeft niet. Voel je daar vooral niet bezwaard over.

Lees verder . . .


06 Regiogroep Groningen
bezoekt Nykleaster

Op 22 augustus jl. vertrekken zeven leden van onze Ionagroep al vroeg naar Jorwert in Friesland. Daar organiseren de 'pioniers' van Nijkleaster (nieuw klooster) o.a. een wekelijkse samenkomst rondom de drieslag 'Stilte – Bezinning – Verbinding'. De doelstelling van deze PKN pioniersplek is een oefenplek te creëren voor iedereen, religieus of niet, om samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van spiritualiteit en geloofsbeleving.

Lees verder . . .


06 Regiogroep Noord-Holland

"Hoe goed is het om echt samen te leven." Een vast onderdeel van de bijeenkomsten in onze Regiogroep Noord-Holland is een korte gebedsdienst. Wij volgen de tekst uit de gebedskalender van de Nederlandse Iona groep.Bovenstaande regel is daaruit afkomstig.

Altijd als we deze woorden samen uitspreken voel ik de kracht ervan. Tussen onze bijeenkomsten zien of spreken wij elkaar eigenlijk niet zo intensief. Maar het vertrouwen dat er is om geloof en leven te delen betekent voor mij echt samen leven.

Lees verder . . .


06 Miracle in May

Op 15 mei van dit jaar vierde ik m'n 70ste verjaardag. Een miracle? Het leven is toch een groot wonder? Uitbundig heb ik m'n 70ste verjaardag gevierd met een receptie in hotel Oepkes naast de kerk, midden in het dorp. Een paar weken tevoren plaatste ik een bericht in het weekblad 'De Terschellinger' met een uitnodiging aan alle vrienden en bekenden van het hele eiland om het heugelijke feit met ons te vieren.

Lees verder . . .


07 Ionavieringen

In 2017 is een groep uit de Bethlehemkerk naar Iona geweest om een week lang deel uit te maken van de Iona Community. Het is een indrukwekkende ervaring geworden. Terug in Nederland werd besloten om in 2018 een paar vieringen te organiseren geďnspireerd door de liturgie van de Iona Community. Dergelijke vieringen waren er nl. nog niet in Hilversum of omgeving.

Lees verder . . .
De Grieshog is een uitgave van de
Nederlandse Iona Groep: www.ionagroep.nl
Redactie: Irene Stok en Jan Maasen

Het volgende nummer verschijnt in januari 2019.
Bijdragen graag voor 1 januari aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
ten name van "Nederlandse Iona Groep" in Amersfoort.

Grieshog archief