De roep van de stilte

Iona weekend 2019

Van 24 mei tot en met 26 mei 2019 zijn we in Dopersduin in Schoorl in de sfeer van Iona.
Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en 'Iona Nederland' , fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom is ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten. Het programma biedt volop gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Het weekend begint vrijdagmiddag tussen 16:00 en 17:00 en wordt op zondagmiddag rond 15:00 afgesloten.

Het thema is: De roep van de stilte

Wie weet wat stilte precies is mag het zeggen.

Je hebt er waarschijnlijk heel wat woorden voor nodig en dan is het nog de vraag of je het te pakken hebt. Maar stilte begint misschien juist met het onderbreken van de woordenstroom. Maar dan?

Wat is dan stilte? Wat brengt het je? Wr brengt het je?

Alle wereldreligies kennen het belang van- en het verlangen naar stilte. Het wordt verbonden met- en beoefend in meditatie en gebed. Stil worden wordt benoemd met het beeld van de 'reis' naar binnen. Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.

De beweging van binnen naar buiten is eigen aan de Iona Community. Het komt tot uiting in de ontmoetingen, vieringen en activiteiten. In het weekend volgen we dit spoor.

Als gastspreker zal Kick Bras op zaterdagochtend vertellen over stilte. Hij is o.a. betrokken bij het Oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 'Herademing' en bij de werkgroep Vacare van de Protestantse Kerk.

Verwacht van dit weekend geen stilte retraite. We onderzoeken de stilte en zullen stilte proberen te beoefenen. Maar we zullen het er ook met elkaar over hebben.

Gegevens over hoe en waar je je voor dit weekend op moet geven volgen nog. 'Save the date', wij hopen je in mei te begroeten in Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl.

Het voorbereidingsteam, Hanneke Ruitenbeek en Hilda Scherphuis.

BACK TOP