Gebedskalender 2020

Het is weer tijd om een nieuwe Gebedskalender voor de Ionagroep ​Nederland uit te geven. In de traditie van de Iona Community bidden we voor elkaar volgens een gebedslijst, het Prayerbook. In Nederland noemen we het de Gebedskalender. Deze wordt elke twee jaar vernieuwd. Met name de leden en geassocieerde leden van de Iona Community verbinden zich aan deze gebedstraditie, maar het is een mooie uitnodiging aan de vrienden en belangstellenden van de Iona Community en de Ionagroep ​Nederland om hier ook aan mee te doen.

In de gebedskalender nemen we namen op van mensen die dat willen en verbonden zijn aan een regiogroep. De namen zijn ingedeeld naar regio's. We bidden in een maandelijks terugkerende cyclus van 31 dagen. Op de 31e dag van de maand noemen we namen van degenen die ons zijn ontvallen.

Naast de namen staan er gebedsintenties in de gebedskalender, geïnspireerd door de Engelse versie van het Prayerbook, maar vertaald naar de Nederlandse situatie. Ook bidden we voor de landen in de wereld. En gedenken we heiligen en getuigen van hun geloof op hun sterfdatum.

Als je in een regiogroep zit, kun je je aanmelden via je contactpersoon. Ook als je niet aan een regiogroep verbonden bent, kan jouw naam worden opgenomen. Geef dan voor 15 april 2020 je naam en je woonplaats door aan Annie Benjamin, gebedskalender@ionagroep.nl of 0318-621897. Aan de hand van je woonplaats word je ingedeeld in je regio.

Annie Benjamin

Grieshog 58 april 2020