IONA regiogroep Utrecht

Op 8 maart waren we als groep in de veronderstelling dat we elkaar vier weken later weer zouden treffen. Het Covid-19 virus legde Nederland plat en op 5 april was er alleen via de email een viering met muziek, gespeeld door een van de leden. Het Schoorl-weekend, waar sommigen van ons heen zouden gaan, ging niet door en slechts via Zoom op Columba-dag konden we contact maken met leden van de Community wereldwijd. De WhatsApp groep functioneerde wel voor kleine berichtjes. Bij elkaar komen in een huiskamer was niet mogelijk. De zomer was lang, The Coracle was er, de Grieshog en de Gebedskalender. Gelukkig was het mogelijk om na zes maanden op 13 september in de Bethlehemkerk in Hilversum onze eerste ontmoeting te plannen. Corona-proof, dat wel.

Het was fijn om elkaar te zien en met elkaar te delen hoe we dit half jaar doorgekomen zijn. Het binnenblijven in het begin was voor iedereen heftig geweest. De Stille Week echt stil. Iemand verwoordde het zo: ik kan goed alleen zijn, maar als alle sociale contacten wegvallen is het heftig. Thuiswerken was OK, maar het gemis van collega's was niet fijn. Het niet kunnen ontmoeten van kinderen en kleinkinderen, het niet kunnen aanraken. Speciale verjaardagen en vakanties die niet doorgingen, begrafenissen die niet bijgewoond konden worden, het kwam allemaal langs. Hobby's, zoals zingen in een koor, toneelspelen of andere talenten stopten per direct. Er waren ook positieve punten: het leverde werk op, het leren omgaan met moderne middelen, gebruik maken van Skype of Zoom, intensievere contacten met familie en buren. En er is heel wat gewandeld en gefietst, want dat kon.

In het afgelopen jaar hebben twee leden door verhuizing zich aangesloten bij de regiogroep Zutphen, drie leden zijn niet meer bij de groep, maar blijven wel verbonden met Iona en een lid heeft zich teruggetrokken. Twee nieuwe leden hebben zich gemeld en daarom heeft de groep besloten om de komende bijeenkomsten aan de slag te gaan met De Regel en zien hoe we daar invulling aan kunnen geven in het hier en nu. Ook de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen en eigen inbreng wat betreft het aandragen van onderwerpen. De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 oktober, ook in een grote ruimte. We nemen ons eigen eten en eetgerei mee. We blijven voorzichtig. Voor de viering gebruikten we de gebedsdienst, gedrukt in de Gebedskalender en de liederen werden voorgelezen. Afgesloten met een Blessing op Columba's Day.

Een zegen over je goede plannen
en vrede met dat wat je bij de handen afbreekt.
Een zegen over de idealen die je hoog houdt
en liefde voor de alledaagse dingen die in de weg staan.
Een zegen over je weg naar vrede en recht
en vertrouwen dat anderen je op die weg zullen vergezellen.
Een zegen over jou en de mensen die bij je horen,
en nabijheid van mensen van wie je het niet verwacht had.
Zegen van God, die zo verrassend anders is,
En de verrassing dat je jij bent, elke dag nieuw.  Roel Bosch

Sophie Dijkstra

Grieshog 60 november 2020