'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'

Een impressie van de regiogroepen tussen februari en oktober 2020

Als voorbereiding op de vergadering van de coordinatiegroep op zaterdag 10 oktober 2020 leverde iedere regiogroep een verslagje in. Helaas ging ook de coordinatiegroep niet door, in ieder geval niet fysiek. Maar de verslagen waren er wel, en eigenlijk geven ze een mooi beeld van de manier waarop de regiogroepen zijn omgegaan met de beperkingen van Corona. In de Grieshog van juni hebben de meeste groepen ook verslag gedaan. Nu komt er dan nog een vervolg.

Er zijn verslagen gekomen van acht regiogroepen: Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Noord-Holland, Rotterdam, Midwest, Zwolle, Zutphen, en Zuid Nederland. Alleen Regiogroep Noord (Groningen) ontbrak in de verslagen.

To Zoom or not to Zoom
Hoe bij elkaar te komen als dat niet meer kan of mag in een huiskamer? En ook kerkgebouwen en andere zaaltjes niet beschikbaar zijn? Tja, dan houdt het op en blijft bellen en mailen over. Niemand was al bedreven genoeg in digitaal bijeenkomen, of kende dat alleen van professionele vergaderingen. De meeste groepen kwamen dus niet of zeer beperkt bij elkaar tussen februari en juni. Daarna boden de tuinen en het betere weer uitkomst en kon er gewandeld worden. Veel sneller dan verwacht deed een tweede golf zijn/haar intrede. Omdat inmiddels meer ervaring was opgedaan met digitaal bijeenkomen gingen de meeste groepen hier toch op over. Regiogroep Zuid had het door allerlei omstandigheden moeilijk. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van groepsleden eisten hun tol. De groepsleden kenden elkaar nog niet zo goed en daardoor verliep het contact nog wat moeizamer. Toch schrijven ze in hun verslag: 'We willen proberen de weerzin tegen appen, bellen of Zoomen opzij te zetten. We willen de inspiratie van Iona en elkaar niet missen'.

Lezen en zingen
Het samen lezen van een boek, per hoofdstuk, is nog wel te doen als je dat afspreekt. Via de Zoom kun je dat uitwisselen.

Boeken die gelezen worden zijn de volgende klassiekers:
1. In de traditie van Iona
   (red. Gerke van Hiele, voorheen uitgegeven als Aanwezig Onderweg)
2. Keltische Spiritualiteit, Ian Bradley
3. Er zijn. Keltisch Christelijk geloven van Roel A. Bosch
4. Regelmaat, over de Regel van Iona, Kathy Galloway.

Nieuw in het 'assortiment' boeken zijn: 'Genieten van Genoeg', Martine Vonk (regiogroep Noord-Holland), 'De meeste mensen deugen', van Rutger Bregman (regiogroep Midwest). En 'Niet zonder hoop', van Tomas Halik (regiogroep Midwest).

Zingen of zacht neuriën zit er in de meeste groepen niet bij (tenzij buiten) of via de Zoom maar dan met een 'geluidsspoor'. Allemaal tegelijk zingen via de Zoom is echt niet om aan te horen, moet je dus maar niet doen. Vaak is het mogelijk om samen naar een lied te luisteren.

Tineke Kamstra

Grieshog 60 november 2020