Ionagroep Amsterdam in oprichting

Waar twee of drie in de naam van Iona bijeen zijn, is er kans op een nieuwe groep! Zijn er misschien mensen uit je omgeving, of lezers van de Grieshog, die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij een nieuw te vormen regiogroep in Amsterdam? Via verschillende media wil ik bekendheid geven aan dit initiatief. Rechtstreekse benadering, benadering via kerk/gemeenteblaadjes, via de website van de Ionagroep ​Nederland en nu dus via de Grieshog. De twee belangstellenden die er al zijn hebben niet zoveel kennis van Iona, dus het wordt ook een soort alfa cursus Keltisch Christelijke spiritualiteit. Maar dat geeft niet, het is een eindeloze bron van inspiratie.

We willen graag op zondagmiddagen bij elkaar komen tussen 16.00 en 19.00 en de bijeenkomst afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Voor zover corona dat toelaat.

We streven naar een start per januari 2021. Voor meer informatie: Tineke Kamstra (trijntjekamstra@gmail.com)

Tineke Kamstra

Grieshog 60 november 2020