Hoe verloopt het liturgisch moment bij een Zoom-meeting?

In gesprek met Jan Maasen, lid van regiogroep Rotterdam

Wanneer zijn jullie begonnen met digitaal bijeenkomen?

Al vrij snel na de afkondiging van de lockdown zijn wij begonnen met digitale bijeenkomsten. In het begin maandelijks een uurtje bijpraten en een kort liturgisch moment. Na de zomer hoopten we afwisselend fysiek bij elkaar te komen in een kerkzaal en in een zoommeeting, maar vanwege de nieuwe maatregelen is het tot nu toe bij Zoom gebleven. Wel zijn we weer begonnen met een inhoudelijk onderwerp. We bespreken het boekje 'Regelmaat' van Kathy Galloway, elke keer een hoofdstuk. Invalshoek: wat betekent deze regel in coronatijd voor jou.

Had iedereen daar al ervaring mee via werk of zo?

Sommigen hadden hiermee al ervaring, voor anderen was het nieuw. Gaandeweg leren we ook nieuwe aspecten. We hebben verschillende stellen in onze regiogroep, die meestal samen een laptop delen. De laatste keer hebben we hen gevraagd om nog een ander apparaat (laptop, tablet of smartphone) beschikbaar te hebben, zodat we een deel van de bijeenkomst in kleine groepjes van drie mensen de gespreksvragen over de betekenis en het gebruik van de bijbel konden bespreken. Dat werkte heel goed.

Wie kon de bijeenkomst organiseren?

Fenneke van Hasselt heeft vanuit haar werk een Zoom-account en maakt een sessie aan. Ze stuurt ook de link rond en laat de deelnemers binnen.

Hoe is de taakverdeling?

Het inhoudelijk gesprek en de viering worden door een van de leden voorbereid. Dat wisselt per keer.

Als je de liturgie volgt uit de gebedskalender (gebedsdienst als wij samenkomen) dan is er beurtspraak tussen de voorganger/leider en allen. Hoe doe je dat via de Zoom? Praat iedereen dan mee, of doen ze dat zachtjes? Doe je voor iedereen de microfoon uit? (unmute) of juist niet?

Het liturgische moment tijdens onze regiobijeenkomsten is heel basaal. Een lied, soms een lezing en in ieder geval vrije voorbeden. Alle deelnemers hebben ook een brandende kaars op tafel staan en soms waxinelichtjes die ze bij hun gebedsintentie aansteken.
Bij de eerst wekelijkse en nu maandelijkse gebedsdiensten van de Iona Community op de eerste dinsdag van de maand wordt meestal wel de gebedsdienst als wij samenkomen gevolgd. Alle microfoons zijn dan uitgeschakeld behalve die van de voorganger en één respondent. Iedereen kan thuis hardop de responsies bidden, maar doe dat vooral niet met openstaande microfoons. De enige uitzondering is het gezamenlijke Onze Vader. Het wordt dan wel een kakafonie.

Wat doe je met zingen?Laat je iets horen via de computer door middel van 'share screen'? Of speelt degene die de leiding heeft een lied af op een ander apparaat en luister je daar dan samen naar? Of spreek je samen de woorden van het lied uit?

Wat je nog veel minder moet doen is samen zingen. Meestal wordt een lied afgespeeld via 'share screen'. Dat kan een YouTube-opname zijn, een CD of een ander muziekbestand. Soms is het een PowerPointpresentatie met de tekst van het lied en/of passende foto's. Dat hangt van de creativiteit en ervaring van de voorgangers af. Naarmate mensen meer ervaring hiermee krijgen, worden ze ook creatiever. Het leuke van Zoom is, dat je ook in kleine groepjes uiteen kan gaan. Dat kan je ook in een viering gebruiken om bijvoorbeeld in kleine groepjes te reflecteren op de lezing of een korte overweging.

Tineke Kamstra

Grieshog 60 november 2020