download PDF printversie  FB
nr 60  november 2020 IN

00
Van de redactie
  In normale tijden zouden de Members van de Iona Community half oktober een week op Iona zijn geweest voor Community Week. Maar het coronavirus heerst nog steeds, dus dit jaar geen fysieke ontmoetingen. In plaats daarvan organiseerde de Iona Community een virtuele 'Community Month' met programma's rond drie pijlers: Courage, Contemplation en Compassion. Een enkel programma was alleen toegankelijk voor Members of jeugdleden.
  Het was een heel afwisselend programma met vieringen, maar ook een ceilidh, een ontmoeting met Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, bijbelstudies, een presentatie over Camas en de Abbey, de pas gestarte Common Concert Networks (inhoudelijke werkgroepen van de Community), etc. Een bont geheel.
  Corona heeft heel veel nadelen, maar ook een voordeel. De beperkende maatregelen treffen iedereen, of je nu in Glasgow woont, op het continent of in de Verenigde Staten. Door het moeten gebruiken van Zoom worden de verschillen tussen centrum en periferie een beetje opgeheven: iedereen zit in hetzelfde schuitje of voor hetzelfde scherm. Veel Nederlandse Members en Associates hebben zich nooit zo verbonden gevoeld met de Iona Community als juist dit jaar. We hopen allemaal snel weer eens naar Iona te kunnen om de verbouwde Abbey te bewonderen en bekenden te ontmoeten, maar hopen tegelijk dat zoiets als 'Community Month' met de vele online bijeenkomsten een jaarlijks terugkerend gebeuren wordt.
  Ook in de Ionagroep ​Nederland gebruiken we in toenemende mate digitale middelen voor onze bijeenkomsten. Op 12 december komt de coordinatiegroep zo voor de eerste keer sinds lange tijd bijeen. In het volgende nummer hopen we meer nieuws van dat front te kunnen brengen.
  Nu kunnen we alvast melden, dat in oktober Hanneke Ruitenbeek secretaris van de Ionagroep ​Nederland is geworden. Zij heeft het stokje over genomen van Irene Stok. In de volgende Grieshog komen we daar uitgebreider op terug. We wensen jullie veel leesplezier en goede feestdagen.
Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef


00
IONA regiogroep Utrecht
  Op 8 maart waren we als groep in de veronderstelling dat we elkaar vier weken later weer zouden treffen. Het Covid-19 virus legde Nederland plat en op 5 april was er alleen via de email een viering met muziek, gespeeld door een van de leden. Het Schoorl-weekend, waar sommigen van ons heen zouden gaan, ging niet door en slechts via Zoom op Columba-dag konden we contact maken met leden van de Community wereldwijd. De WhatsApp groep functioneerde wel voor kleine berichtjes. Bij elkaar komen in een huiskamer was niet mogelijk. De zomer was lang, The Coracle was er, de Grieshog en de Gebedskalender . . .


00
'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'
  Een impressie van de regiogroepen tussen februari en oktober 2020.
  Als voorbereiding op de vergadering van de coordinatiegroep op zaterdag 10 oktober 2020 leverde iedere regiogroep een verslagje in. Helaas ging ook de coordinatiegroep niet door, in ieder geval niet fysiek. Maar de verslagen waren er wel, en eigenlijk geven ze een mooi beeld van de manier waarop de regiogroepen zijn omgegaan met de beperkingen van Corona. In de Grieshog van juni hebben de meeste groepen ook verslag gedaan. Nu komt er dan nog een vervolg . . .


00
Ionagroep Amsterdam in oprichting
  Waar twee of drie in de naam van Iona bijeen zijn, is er kans op een nieuwe groep! Zijn er misschien mensen uit je omgeving, of lezers van de Grieshog, die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij een nieuw te vormen regiogroep in Amsterdam? . . .


00
Digitaal meeleven met de Iona Community
  Rechtstreekse uitzendingen via live-stream zijn niet mogelijk vanuit Iona. De verbindingen zijn te slecht. Hoe dat precies zit weet ik niet, maar er zijn 'broadband-restrictions'. Uit ervaring weet ik dat er regelmatig powercuts zijn, oftewel 'de stroom valt uit'. Dat is niet zo handig voor de wifi. En de digitale infrastructuur is beperkt.
  Het is om deze reden dat er wel filmopnames worden gemaakt van bijeenkomsten, maar deze worden pas later geplaatst op de website of op de facebookpagina van de Iona Community. Het is mogelijk om de Prayers of Healing te volgen, evenals 'Interactive Daily Worship' . . .


00
Een gebed in Coronatijd
. . . God, die ons uitdaagt en verstoort, help ons dood en wanhoop onder ogen te zien in ons leven, in onze omgeving, in onze wereld.

Geef dat wij blijven geloven in mogelijkheden tot veranderenen dat wij ons voortdurend laten verrassendoor mensen die in elkaar geloven . . .

Geef dat het werk van onze Community voortgang vindt,dat wij zullen zien wat wij nu nog niet zien,dat we nieuwe wegen vinden om mensen te raken . . .


00
Hoe verloopt het liturgisch moment bij een Zoom Meeting?
In gesprek met Jan Maasen, lid van regiogroep Rotterdam.

  Wanneer zijn jullie begonnen met digitaal bijeenkomen?
  Al vrij snel na de afkondiging van de lockdown zijn wij begonnen met digitale bijeenkomsten. In het begin maandelijks een uurtje bijpraten en een kort liturgisch moment. Na de zomer hoopten we afwisselend fysiek bij elkaar te komen in een kerkzaal en in een zoommeeting, maar vanwege de nieuwe maatregelen is het tot nu toe bij Zoom gebleven. Wel zijn we weer begonnen met een inhoudelijk onderwerp. We bespreken het boekje 'Regelmaat' van Kathy Galloway, elke keer een hoofdstuk. Invalshoek: wat betekent deze regel in coronatijd voor jou . . .


00
Beelden vanuit Iona
  Op Iona is de laatste tijd hard gewerkt aan de vernieuwing van de Abbey. Een belangrijk onderdeel van de Abbey is natuurlijk de keuken, het domein van Abbey Cook Anja Jardine. Nu er geen gasten zijn, heeft Anja alle tijd om andere dingen te doen, zoals het maken van filmpjes. Wil je ook leren brood bakken zoals dat in de Abbey keuken gebeurt, kijk dan hier. Je ziet dan meteen hoe het er nu uitziet daar in de keuken . . .


00
Zalig​sprekingen voor vandaag de dag
  Gezegend jij die je handen wast,
  want jij zult het levende water proeven.
  Gezegend jij die afstand houdt,
  want je komt dichter bij God.
  Gezegend jij die in quarantaine gaat,
  want je helpt anderen.
  Gezegend jij die niet hamstert,
  want je geeft mensen te eten . . .


00
Kerst op Iona
  Eind 2012 was ik op Iona voor de kerstweek. Het is altijd een beetje spannend of de reis dan verloopt zoals je die hebt gepland, want als het goed stormt (en het is december!), dan wil de ferry nog wel eens uitvallen. Dat jaar verliep alles zonder haperingen. En ook in dat ruige jaargetijde is het fijn om op Iona te zijn . . .


De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep ​Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef

Het volgende nummer verschijnt in februari 2021. Bijdragen graag voor 15 januari aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan h i e r.

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44INGB0009350513
ten name van "Ionagroep ​Nederland" in Amersfoort.

Grieshog archief