download PDF printversie  FB
nr 61  januari 2021 IN

00
Van de redactie
Alweer een Grieshog! En nog een volle ook!!!
 Je kunt je afvragen of de snelle opeenvolging van nummers een gevolg is van de uitbreiding van de redactie tot drie leden, of gewoon omdat er veel nieuws is. De redactie denkt dat laatste.
 Op 12 december 2020 is de vergadering van de coördinatiegroep, die normaal gesproken begin oktober plaatsvindt, via ZOOM gehouden. Daarin zijn nieuwe bestuursleden benoemd en hebben Irene Stok en Casper Silvis afscheid genomen. Over de vertrekkende en aantredende bestuursleden kun je in dit nummer (en in het volgende nummer) lezen. De voorzitter schrijft een nieuwjaarsboodschap.
 Voor de vernieuwing van de website van de Ionagroep ​Nederland is een mooi voorstel gedaan. We hopen dit jaar de lancering ervan te kunnen zien. En dan hopen we natuurlijk dat er dit jaar weer fijne activiteiten kunnen plaatsvinden. Het Schoorl-weekend in mei zal nog niet kunnen plaatsvinden zoals we dat gewoon zijn. Misschien Columba's day op 9 juni? En het Continentals weekend eind augustus in Genève? Laten we hopen en bidden dat 2021 minder door het coronavirus wordt bepaald dan 2020.
 Kortom, de redactie van de Grieshog wenst jullie een gezegend en gezond 2021.
Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef
 

00
Toekomst​muziek
'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'
 Toekomstmuziek, want wat zien we er naar uit om weer samen om de tafel in gesprek te komen, te vieren, en te eten. Dat die wens vervuld wordt, wens ik (Joke de Zwaan) ons allen toe. 2021, Een jaar van beloften, zoals het er nu naar uitziet:
  • regiogroepen die elkaar weer kunnen zien en ontmoeten in één huiskamer;
  • vieringen waar we weer kunnen zingen;
  • ontmoetingen waar we elkaar weer handen kunnen geven, of voorzichtig kunnen omhelzen . . .
 

00
'Penningen voor Iona'
 We weten er alles van: door Capital Appeal is veel geld gedoneerd voor de vernieuwing van Iona Abbey. Het verblijfsgedeelte is vernieuwd en de energievoorziening duurzaam gemaakt. En dat samen met de faciliteiten, zoals de villagehall, op Iona Island. Geld is daarvoor een belangrijk onderdeel. Zo is geld, als middel, ook van belang voor de Ionagroep ​Nederland. Het is van belang voor het werk in Nederland, maar ondergeschikt aan bevlogenheid en betrokkenheid.
 De komende jaren, als nieuwe penning​meester, hoop ik (Aart Hoogkarspel) de penningen duurzaam en nauwkeurig te beheren en verantwoord uit te geven . . .
 

00
Bidden en werken: 'ora et labora'
 Wie een beetje thuis is in het boerenleven weet vast wel ergens een boerderij te vinden met bovenstaande tekst boven de voordeur: 'Ora et labora'. Een boer en boerin weten dat er zonder werk op de akker de oogst mislukt maar zij weten ook dat, hoe hard ze ook werken, ze niet alles zelf in de hand hebben en vertrouwen nodig hebben om in de oogst te geloven. Daar bidden ze om. Ik ben geen boerin, maar wel een boerendochter en ik vind het een mooi levensmotto: bidden en werken.
 De redactie vroeg me om me (Hanneke Ruitenbeek) als nieuwe secretaris van de Ionagroep ​Nederland aan jullie voor te stellen . . .
 

00
Contact met de Nederlandse Associates
 In Nederland zijn ongeveer 30 mensen geassocieerde leden van de Iona Community. Geassocieerde leden worden uitgenodigd om zich te houden aan de regel van de Community en verbinden zich aan het houden van de eerste regel, en dat is het bidden en de regelmatige omgang met de bijbel en andere bronnen.
 In het Verenigd Koninkrijk wordt de structuur van de Community veranderd, een beetje naar het model van hoe wij hier in Nederland zijn georganiseerd. Members en Associates komen samen in de Family groepen, onze regiogroepen . . .
 

00
Interna​tionaal verbod op kernwapens
 Op 22 januari 2021 Is het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens in werking getreden! Daarmee zijn kernwapens eindelijk illegaal. Ter gelegenheid daarvan werd in de Abbey Church op Iona de klok geluid.
 Kathy Galloway herdacht op Facebook alle leden van de Iona Community die zich in de loop der jaren hebben ingezet tegen kernwapens met het volgende bericht: 'Ik denk aan alle inmiddels overleden members van de Iona Community' die hiervoor campagne hebben gevoerd, gepleit hebben en gedemonstreerd hebben gedurende zoveel tientallen jaren en ik dank hen daarvoor . . .
 

00
Een nieuw Jerusalem aan het einde van de wereld
 In 2017 en 2018 deed een team van archeologen van de Universiteit van Glasgow opgravingen op het terrein van Iona Abbey. Ze lieten zich daarbij leiden door een eerder groot opgravingsproject onder leiding van Charles Thomas in de jaren 1956-1963. Zoals dat wel bij meer campagnes gebeurt, had Thomas lang niet al zijn bevindingen gepubliceerd en was een deel van zijn aantekeningen en vondsten zelfs in vergetelheid geraakt . . .
 

00
De babyboomer en het monster
Iona als halte op de spirituele, innerlijke weg
 In gesprek met Jan Swagerman over zijn boek 'De babyboomer en het monster'.
 Jan Swagerman is tientallen jaren associate member geweest van de Nederlandse Iona Groep. Onlangs verscheen een boek van zijn hand, waarin hij onder andere zijn ervaringen met Iona beschrijft. Hij was er al geweest voordat de Nederlandse Iona Groep werd opgericht. Hij noemt het een halte op zijn spirituele weg. Reden om met hem in gesprek te gaan over zijn boek . . .
 

De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep ​Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef
 
Het volgende nummer verschijnt in maart 2021.
Bijdragen graag voor 1 maart aan: redactie@ionagroep.nl
 
Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan h i e r.
 
De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44INGB0009350513
ten name van "Ionagroep ​Nederland" in Amersfoort.
 
Grieshog archief