Van de redactie

Alweer een Grieshog! En nog een volle ook!!!
 Je kunt je afvragen of de snelle opeenvolging van nummers een gevolg is van de uitbreiding van de redactie tot drie leden, of gewoon omdat er veel nieuws is. De redactie denkt dat laatste.

Op 12 december 2020 is de vergadering van de coördinatiegroep, die normaal gesproken begin oktober plaatsvindt, via ZOOM gehouden. Daarin zijn nieuwe bestuursleden benoemd en hebben Irene Stok en Casper Silvis afscheid genomen. Over de aantredende bestuursleden kun je in dit nummer (en in het volgende nummer) lezen. De voorzitter schrijft een nieuwjaarsboodschap.

Voor de vernieuwing van de website van de Ionagroep ​Nederland is een mooi voorstel gedaan. We hopen dit jaar de lancering ervan te kunnen zien.

En dan hopen we natuurlijk dat er dit jaar weer fijne activiteiten kunnen plaatsvinden. Het Schoorl-weekend in mei zal nog niet kunnen plaatsvinden zoals we dat gewoon zijn. Misschien Columba's day op 9 juni? En het Continentals weekend eind augustus in Genève? Laten we hopen en bidden dat 2021 minder door het coronavirus wordt bepaald dan 2020. Kortom, de redactie van de Grieshog wenst jullie een gezegend en gezond 2021.

Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef

Kunnen we 2020 ook "laten varen", zoals we deden met wat we kwijt wilden tijdens de pelgrimage in Schoorl 2019?

Grieshog 61 januari 2021