Toekomstmuziek

'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'
 Toekomstmuziek, want wat zien we er naar uit om weer samen om de tafel in gesprek te komen, te vieren, en te eten. Dat die wens vervuld wordt, wens ik ons allen toe.

2021, Een jaar van beloften, zoals het er nu naar uitziet:

  • regiogroepen die elkaar weer kunnen zien en ontmoeten in één huiskamer;
  • vieringen waar we weer kunnen zingen;
  • ontmoetingen waar we elkaar weer handen kunnen geven, of voorzichtig kunnen omhelzen.

Toch blijft het verrassend en verheugend hoe we de afgelopen maanden met elkaar in contact bleven via Zoom bijeenkomsten, e-mails en appjes, of telefonische contacten.
 We lazen daar al over in de vorige Grieshog, inspirerende verhalen. Wie weet kunnen we in het najaar wel een landelijke dag organiseren waar we elkaar kunnen vertellen hoe we, ondanks lock downs en beperkingen toch met elkaar verbonden bleven, en waar we nieuwsgierige gasten kunnen laten kennismaken met wat Iona voor ons betekent.

2021, ook het jaar waarin we als een bijna nieuw dagelijks bestuur ons in willen zetten voor de Ionagroep ​Nederland. Hanneke Ruitenbeek als secretaris, Aart Hoogcarspel als penningmeester, Jan Maasen als regionaal coördinator. In dit eerste nummer van het nieuwe jaar worden ze aan u voorgesteld.
 Samen hopen we op een jaar waarin we weer volop in beweging komen en waar inspiratie, plezier en bezinning ons zullen steunen bij alle grote en kleine vragen van onze tijd.

Vrede, Liefde, Aandacht en Zegen voor ieder van ons,

Joke de Zwaan, voorzitter

Grieshog 61 januari 2021