Bidden en werken: 'ora et labora'

Wie een beetje thuis is in het boerenleven weet vast wel ergens een boerderij te vinden met bovenstaande tekst boven de voordeur: 'Ora et labora'. Een boer en boerin weten dat er zonder werk op de akker de oogst mislukt maar zij weten ook dat, hoe hard ze ook werken, ze niet alles zelf in de hand hebben en vertrouwen nodig hebben om in de oogst te geloven. Daar bidden ze om. Ik ben geen boerin, maar wel een boerendochter en ik vind het een mooi levensmotto: bidden en werken.

Omschrijf jezelf

 De redactie vroeg me om me als nieuwe secretaris van de Ionagroep ​Nederland aan jullie voor te stellen. Hun eerste vraag was: 'Omschrijf jezelf eens'. Ik beschouw mezelf als een all rounder. Ik weet van best veel dingen een beetje. Er is veel dat mijn interesse heeft maar ik heb niet iets dat er uit springt en waar ik helemaal in op ga of waar ik specialist in ben. Zoals gezegd ben ik geboren op de boerderij maar ik ben terecht gekomen in de pastorie. Sinds 1994 ben ik werkzaam als parttime gemeente predikant (Protestantse Kerk) samen met mijn echtgenoot. 'Aandacht' is voor mij een belangrijk woord bij eigenlijk alles wat ik doe. Aandacht vraagt tijd en rust. Daarom houd ik van stilte. Maar ik vind ook rust en voldoening in werken met mijn handen zoals in mijn huishouden. Ik houd van wandelen, hardlopen, vogels kijken, muziek luisteren, musea bezoeken en lezen. Verlegen ben ik niet maar je kan me wel introvert noemen. Dat wordt vaak met elkaar verward.

Iona

 In 2005 ging ik voor het eerst naar Iona, toen voor mij een volstrekt onbekend eiland. Samen met een paar studievriendinnen hadden we iets te vieren en we wilden het nuttige, aangename, spirituele en avontuurlijke met elkaar verbinden. Eén van ons kwam op het idee om naar Iona te gaan. We volgden een 'taster' zoals dat toen heette. Het was eind maart, berenkoud en we zaten met slechts tien gasten in het MacLeod centrum. Er werd in die paar dagen van alles in me wakker. Prachtig hoe in de Abbey betrokkenheid op de wereld en stilte bij elkaar kwamen in de liturgie, de liederen en de inrichting van het gebouw met de stiltehoek en actiehoek. Ik ervoer een prachtige doordachte verbondenheid tussen bidden en werken, vieren en vloeren schrobben. Het was voor het eerst dat ik een pelgrimage meemaakte. Kortom: ik wilde helemaal niet weg! Ik was er zelfs gewoon verdrietig van. Er viel nog zo veel te ontdekken! Tot ik op de laatste avond bovenstaande tekst las in het Iona Abbey Worship Book (p.203, uitgave 2003): 'If we stay on holy ground, we'll lose the miracle we've found'. Ik begreep het: je moet naar huis en aan de slag met wat je aangereikt hebt gekregen. Dan blijft het levendig. Eenmaal thuis heb ik me gemeld bij een Iona regiogroep. Later, na een verhuizing is het gelukt een regiogroep te starten in Noord-Holland. Daarnaast ben ik al jaren betrokken bij de Coördinatiegroep van de Ionagroep ​Nederland.

Iona Community

 Wat me aanspreekt in de Iona Community is de diversiteit: daadwerkelijke betrokkenheid op de wereld, politiek en sociaal engagement, zorg en aandacht voor het klimaat en de kloof tussen arm en rijk. Er moet aan gewerkt worden. Maar er is ook ruimte voor de stilte en rust om op te laden en het leven en de schoonheid te vieren. Je bent een bofkont als je dat zo nu en dan ook op het mooie eiland Iona mag beleven maar het kan ook dichtbij huis.

Ionagroep ​Nederland

 Ik zou het mooi vinden wanneer we als Ionagroep ​Nederland meer aansluiting zouden kunnen vinden met groepen in kerk en samenleving die bezig zijn met dezelfde dingen als waar de Iona Community bij betrokken is. Onze groep is niet zo groot en we kunnen niet alles zelf organiseren. Maar misschien kunnen we ons wel meer engageren. In 2015 kwam ik veel Iona vrienden en bekenden tegen bij de Klimaatloop. Zouden we onze naam misschien kunnen verbinden aan acties rondom mensenrechten, vluchtelingenwerk, feminisme, activiteiten rond gender identiteit enz. Of is dit te all round gedacht? In de komende jaren hoop ik met zorg en aandacht de secretariële taken op me te nemen. Notuleren, post selecteren, mensen met vragen wegwijs maken, actielijstjes bijhouden, vergaderingen voorbereiden met het Dagelijks Bestuur, werk genoeg. Daarnaast zijn we een team en werken we samen aan visie en de dingen die op ons pad komen.

Tenslotte

 De redactie vroeg naar een lievelingstekst of lied. Een lied van schoonheid en eenvoud is voor mij 'Thank you for the night', een avondlied geschreven en gecomponeerd door John Bell. In het lied wordt God gedankt voor de nacht die komt: een teken dat de dag ten einde komt, het leven tot rust mag komen en we uit kunnen zien naar de slaap die ons wacht. Slapen zie ik als een moment van overgave en van stoppen met doen en denken. Morgen is er weer een dag.

Hanneke Ruitenbeek

Grieshog 61 januari 2021