Internationaal verbod op kernwapens

Op 22 januari 2021 Is het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens in werking getreden! Daarmee zijn kernwapens eindelijk illegaal. Ter gelegenheid daarvan werd in de Abbey Church op Iona de klok geluid

Kathy Galloway herdacht op Facebook alle leden van de Iona Community die zich in de loop der jaren hebben ingezet tegen kernwapens met het volgende bericht:

Ik denk aan alle inmiddels overleden members van de Iona Community die hiervoor campagne hebben gevoerd, gepleit hebben en gedemonstreerd hebben gedurende zoveel tientallen jaren en ik dank hen daarvoor. Ze zijn in onze gedachten nu zeker aanwezig! Ze trokken op, schreven brieven, lobbyden in Parlementen, preekten, zaten bij Faslane*) en andere bases in het koude licht van het aanbreken van de dag. Zij deden dit toen er nog erg weinig anderen waren die dat deden. Dit is ook een dag voor hen.
 Ik denk in het bijzonder aan Roger Gray, Mary Rhind, Adrian Rennie, Jack Orr, Leith Fisher, Maxwell Craig, Zam Walker, Helen Steven, Brian Brown, Lawrence Nugent, Ian Fraser, Ellen Moxley, Peter Macdonald en aan George MacLeod, die, elk jaar opnieuw, in de Algemene Vergadering van de Church of Scotland opstond om zo'n verbod voor te stellen en die dikwijls bespot werd en het altijd verloor - tot vandaag! Gelukkig is de kerk nu vergeten dat ooit dit verbod niet gesteund werd. Het is een dag om hen te bedanken voor hun onwankelbare toewijding. Ik deel het gedicht van Jan Sutch Pickard over Faslane ter ere van hen, en ter ere van de vele miljoenen in de wereld die naar deze dag toegewerkt hebben.

  We deelden het avondmaal
  bij de poorten van Faslane:
  een van de plaatsen
  in een gebroken wereld
  waar het breken van het brood
  en het drinken van bittere wijn
  heel erg relevant is.

  We deelden het om veiligheid te gedenken
  - niet van prikkeldraad en raketten -
  maar van de liefde van God
  die alles riskeert en leven geeft.

  We deelden het in een warme kring van gelovigen.
  Maar later, toen we op de koude weg zaten
  merkten we dat het brood en de kelk ontsnapt waren
  en nog steeds in de menigte aanwezig waren,

  gedeeld werden, voorzichtig,
  met allerlei soorten mensen:
  deze paradox van pijn en belofte
  die werd doorgegeven van hand tot hand
  in een gebroken wereld.

*) Faslane is de marinebasis in Schotland waar Britse kernwapens liggen (kernonderzeërs met Trident raketten).

Grieshog 61 januari 2021