download PDF printversie  FB
nr 62  april 2021 IN

00
Van de redactie
 De tweede Grieshog van 2021. En die bereikt je na Pasen. Net als vorig jaar een "corona-Pasen". Hoe zou het volgend jaar worden? De foto bij dit voorwoord herinnert aan een Paasviering op Iona, toen "alles nog normaal was". In dit nummer start Tineke Kamstra met een serie artikelen over Justice and Peace, een van de belangrijkste pijlers van de Iona community. Dit naar aanleiding van het artikel dat in de Grieshog van januari 2021 verscheen over het inwerkingtreden van het Kernwapenverdrag. Dat artikel is meteen het begin van een serie artikelen over de Common Concern Networks die vorig jaar zijn gestart door de Iona Community.

Jan Maasen heeft in de Iona Groep Nederland een nieuwe functie, namelijk die van Regionaal Coördinator. Hij vertelt wat dat inhoudt.

In de vergaderingen van de coördinatiegroep in februari en april is gesproken over

  • het oprichten van de Stichting Iona Groep Nederland (voorlopige naam), omdat we dan een rechtspersoon zijn, hetgeen een aantal zaken vergemakkelijkt (bankrekening, ANBI-status);
  • de nieuwe website;
  • het organiseren van een activiteit (viering, maaltijd) rond het planten van bomen, eventueel gekoppeld aan de Nationale Boomplantdag op 10 november 2021.
  • de Columba's Day viering op 9 juni. De Iona Community zal waarschijnlijk een internationale onlinebijeenkomst organiseren. Het is dit jaar 1500 jaar geleden, dat Columba is geboren. We zullen hieraan voorafgaand een eigen bijeenkomst online houden. Meer informatie hierover in de volgende Grieshog, die begin juni verschijnt in de vorm van een 'Columba-special'.
Verder vertelt Desirée van der Hijden over de Tuin van Herinnering in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Blijf gezond!
Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef
 

00
Werken aan vrede binnen de Iona Community
 Hebben jullie dat nou ook? Dat je wel weet dat in de Regel van de Iona Community staat dat we zullen werken aan Vrede en Gerechtigheid (Justice and Peace) maar dat je denkt: hoe dan in de praktijk?
 De tijd van de grote demonstraties tegen de wapenwedloop en kernwapens lijkt ver achter ons te liggen.
 Actie voeren wordt nu gedaan door boeren, door viruswappies (tegen de Coronamaatregelen) en door milieuactivisten tegen de klimaatcrisis. En natuurlijk heeft de klimaatcrisis te maken met de corona-pandemie, met ongelijkheid, onrechtvaardigheid en daarmee indirect ook met vrede en gerechtigheid. . .
 

00
Tuin van Herinnering
 Tijdens een van de weekenden in Schoorl liet Desirée van der Hijden iets zien van haar plannen voor een Tuin van Herinnering in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, waar zij werkzaam is.
 Ik was van de plannen onder de indruk en nu de tuin af is, wilde ik er graag meer over weten. Via ZOOM heb ik Desirée erover geïnterviewd.
 Het zal in 2016 zijn geweest, dat het Desirée verbaasde dat in verpleeghuizen en zo bijeenkomsten werden gehouden voor familieleden van bewoners die in het afgelopen jaar waren overleden, maar dat daarover in ziekenhuizen niet werd gesproken. . .
 

00
De regionale coördinator in Nederland
 De regionale coördinator in Nederland De Iona Community is al een aantal jaren bezig om haar organisatie aan te passen. Het aantal Members blijft groeien, zodat de oude structuren van enerzijds Familygroepen en anderzijds enige bijeenkomsten per jaar op (inter)nationaal niveau (zoals Community Week, de algemene ledenvergadering en plenaire bijeenkomsten) niet meer toereikend zijn. Daarbij zie ik ook een toenemende waardering voor Associates als actief onderdeel van de beweging en niet alleen als een opstapje voor het lidmaatschap. . .
 

00
Portret van het nieuwe DB-lid
 Ik ben Jan Maasen, 65 jaar geleden geboren in Bussum. Ik ben gehuwd met Desirée van der Hijden en wij wonen al weer 14 jaar in Barendrecht. Ik heb andragologie gestudeerd in Utrecht en een persoonlijke leerroute theologie. Sinds 1984 werk ik bij het bisdom Rotterdam, waarvoor ik verschillende functies heb vervuld. Sinds 2005 ben ik medewerker diaconie. . .
 

00
De ontdekking van Dopersduin
 Het vakantiehuis in de duinen bij Schoorl is toch al lang bekend? Het hoeft niet meer ontdekt te worden, toch?
 Maar wat daar gedaan, geproduceerd, gedacht wordt is nieuw voor mij, dus wel een ontdekking.
 Onze zoon Arjen heeft een tijdje geleden geklikt op 'like' bij een podcast die hij tegenkwam op internet van Wieteke van der Molen (directeur van Dopersduin) en Wiebe Dijkstra. Veel verder dan die like is hij niet gekomen. Maar echtgenote Karin zag bij toeval de like en is gaan zoeken. . .
 

00
Brexit en Anbi status Iona Community
 Voor de vergadering van de Coördinatiegroep van 13 februari kreeg ik de volgende vraag voorgelegd:
 Er kwam uit onze groep een vraag over het geven van jaarlijkse giften aan de IONA Community in UK. Heeft de BREXIT ook invloed op financiële transacties? (ANBI)
 Daarover heeft Aart Hoogcarspel twee dingen opgezocht . . .
 

De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep ​Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Jan Maasen, Tineke Kamstra en Willie Verhoef
 
Het volgende nummer verschijnt in juni 2021.
Bijdragen graag voor 15 mei aan: redactie@ionagroep.nl
 
Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan h i e r.
 
De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44INGB0009350513
ten name van "Ionagroep ​Nederland".
 
Grieshog archief