Hier vindt u links naar een aantal bevriende organisaties en kerkelijke gemeenschappen die contact hebben met Iona en die in hun context activiteiten ontplooien met deze Keltisch-christelijke traditie. Heeft u belangstelling om hier vermeld te worden of suggesties voor andere vermeldingen, dan kunt u dit met een korte omschrijving doorgeven aan


Ionagroep Nederland

Secretariaat Ionagroep Nederland
Hanneke Ruitenbeek  072 888 55 50

Penningmeester
Aart Hoogcarspel

IBAN: NL44INGB0009350513
t.n.v. Ionagroep Nederland Amersfoort
ANBI-Status en IBAN  Iona Community

Contact Regiogroepen

Groningen Stad

Mid West
Anne van den Berg  071 5170493 

Noord Holland
Frans Breukelman  056 2450469 

Rotterdam
Desirée van der Hijden en Jan Maasen  0180 615524 

Utrecht
Eeke Anne de Ruig  

Utrechtse Heuvelrug
Arie van Dijk  

Zuid
Willie Verhoef  06 23086248 

Zutphen
Annie Benjamin  0318 621897 

Zwolle
Annie Hasker 

IN gebedskalender
Annie Benjamin  0318 621897 

Hospitality-list
Irene Stok  033 2585578 

Associates in Nederland
Rob Mengerink 

Verwante organisaties

Besteladres Wild Goose Publications in Nederland  www.kerkboek.nl

DOPERSDUIN te Schoorl   www.dopersduin.nl

Kerkelijke gemeenschappen

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden     www.dgleeuwarden.org
English Reformed Church Amsterdam     http://www.ercadam.nl/

Moederorganisatie

The Iona Community
The Abbey & MacLeod Centre
Isle of Iona Argyll PA766SN
tel. 0044 1681 700 404
fax 0044 1681 700 460

Iona Abbey
The MacLeod Centre
ANBI-Status Iona Community

Camas Centre
Ardfenaig, Bunessan
Isle of Mull PA676DX
tel. 0044 1681 700 367

Office in Glasgow
Suite 9
Fairfield
1048 Govan Road
Glasgow G51 4XS
tel. 0044 141 429 7281

Iona Abbey & MacLeod centre   Bookings Office

Wild Goose Publications (WGRG)
The Iona Community
21 Carlton Court
Glasgow G5 9JP
tel. 0044 141 429 7281

Aan te bevelen vrienden

Duitse Iona Groep  www.ionacommunity.de
The Swedish Iona-Inspired Network  www.ionasverige.se
The Iona Community New World Foundation, USA  www.iona-nwf.org
The Wellspring Community, Australië  wellspring-community.com/
Iona Groep Noordwijk  facebook.com/ionanoordwijk