Gebedsdienst

(voor persoonlijk gebruik)

Gebedsoproep

God zegt: ik wil je verleiden,
ik voer je de woestenij in
en spreek tot je hart.
Gezegend zij God, nu en altijd

De wereld hoort God toe,
de aarde en al haar bewoners.
Hoe goed is het, hoe heerlijk
om echt samen te leven.
Liefde en vertrouwen gaan hand in hand,
recht en vrede omhelzen elkaar.
Vertrouwen bloeit op uit de aarde,
recht buigt zich neer uit de hemel.

Magnificat

Zing het uit, mijn ziel, zing van Gods heil.
God die nieuw begin zag in een vrouw,
de armen ophelpt, de hongerigen verzadigt,
stem geeft aan wie geen stem hebben;
die de onderdrukker te gronde richt.
en de graaier zegent met lege handen;
die de gave van tranen schenkt
aan wie niet kan huilen,
die het duister van de moederschoot zocht
om mens te worden van vlees en bloed.
Zing van Gods verlangen, zing het uit, mijn ziel.

Gebed

Liefdevolle God, maker van alles en allen
zie naar mij om.
Jezus Christus dienaar van de armen,
zie naar mij om.
Heilige Geest, adem en levenskracht,
zie naar mij om.

S T I L T E

God van alle bestaan,
mijn leven leg ik voor U neer,
mijn leven geef ik U,
niets in mij is U verborgen.

U bent voor mij, God, U bent achter mij
U omgeeft me, God, U woont in me.

Hier ben ik met mijn geloof en mijn twijfel,
hier ben ik met mijn vreugde en mijn verdriet,
hier ben ik met mijn hoop en mijn wanhoop.

Hier ben ik met mijn wonden
en de wonden die ik heb veroorzaakt.
In geloof en twijfel, in verdriet en vreugde,
in hoop en wanhoop ben ik verbonden met
het geloof en de twijfel van mijn broers en zussen,
met hun verdriet en vreugde, hoop en wanhoop.

Stoot mij niet uit uw aanwezigheid
en neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Laat mij opnieuw de vreugde proeven van uw bevrijding
en versterk mijn wilskracht.

U hebt me de wegen laten zien
die naar het leven leiden;
uw aanwezigheid vervult me met blijdschap.

Woord en wijsheid   (met ruimte voor meditatie)

Belijdenis

Met heel de kerk belijd ik
dat ik gemaakt ben naar het beeld van God,
dat Christus ons zijn vriendschap biedt,
dat ik ge´nspireerd word door de Geest.
Met mensen overal
belijd ik dat Gods goedheid in ons werkt
en dieper wortelt dan alle kwaad.
Met heel de schepping
vieren ik het heilige wonder van leven,
Gods weg met ons
die zich in ons en de wereld openbaart.

Gebed voor de Iona community

God, die uw dienaar Columba moed schonk,
geloof en blijmoedigheid
die vanuit Iona mensen op weg zond
om ieder schepsel uw blijde boodschap te melden,
schenk, zo bidden wij,
eenzelfde levenskracht aan uw kerk vandaag.
Geef, dat het werk van onze community voortgang vindt,
dat wij zullen zien wat wij nu niet zien,
dat we nieuwe wegen vinden om mensen te raken.
Geef, dat wij onderling liefde en vrede bewaren
en als U het wilt, laat er altijd een plek zijn
waar U aanwezig bent,
een toevluchtsoord, een baken van licht.
Door Jezus Christus, Amen

Gebed om vrede

Breng mij van de dood naar het leven,
van bedrog naar waarheid.
Breng mij van wanhoop naar hoop
van angst naar vertrouwen.
Breng mij van haat naar liefde
van oorlog naar vrede
Moge vrede ons vervullen, onze wereld, alles en allen.

Vrede, vrede, vrede

Gebeden voor de community

God van de machten, levende belofte,
U verzamelt uw mensen
en zendt hen tot aan de einden der aarde.
Waar we ook gaan, nooit vallen wij uit uw liefde
Maak mij deelgenoot van de Iona-community
nu ik deel in ons gemeenschappelijk gebed:
  • uit dank en betrokkenheid
  • voor de inzet van de community
  • voor de wereld
  • voor de leden, geassocieerden en vrienden
    van de community

Dat zij U niet loslaten en ik hen niet.

Levende wijsheid

God in de hemel,
uw naam worde recht gedaan,
vestig uw nieuw gemeenschap van hoop
hier op aarde zoals in de hemel.
Geef ons wat nodig is deze dag.
Vergeef ons wat wij misdeden,
zoals wij ook anderen vergeven.
Beproef ons niet boven onze kracht,
behoed ons van alle kwaad
Want U omhelst recht en liefde en vrede,
nu en tot het einde der tijden. Amen

S T I L T E

Afsluiting

Verzameld en verspreid

God is met ons

in lijden en hoop
God is met ons

nu en altijd
God is met ons.

DesireÚ van der Heiden over het gebed (2 min)

IN gebedskalender: Annie Benjamin, 0318 621897
gebedskalender@ionagroep.nl