Open Iona viering

Thema:  Sluit je niet op  

Zondag 19 mei

Plaats: Koningshof en Maartenskerk,
Kerkplein 1, 3941 HV Doorn
Tijd: inloop vanaf 16:30, start 17:00
Maaltijd: 18:00
Viering: 19:30

Deze bijeenkomst is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Iona-spiritualiteit!

De Iona Community is een oecumenische en wereldwijde gemeenschap die wil samenwerken met allen die zich richten op een rechtvaardige samenleving, op vrede in de wereld en op heelheid van de schepping. De beweging is gesticht in 1938 in Glasgow door George MacLeod, predikant en vredeswerker, in de context van armoede en wanhoop in de jaren dertig van de vorige eeuw. De Ionagroep Nederland wil plekken en momenten creëren waar de Iona-spiritualiteit ervaren kan worden: ruimte geven, gebrokenheid delen, heling ervaren, op weg gaan. De regiogroep Utrechtse Heuvelrug is in 2012 gestart en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar voor ontmoeting, verdieping en viering. Onze regiogroep wil zich nadrukkelijk niet opsluiten in een eigen kerkgebouw. Onze leden zijn maatschappelijk betrokken en willen dat graag delen. Vandaar deze uitnodiging.

Heb je zin om onze gast te zijn?
Op 19 mei a.s. nodigen wij je van harte uit om kennis te maken met Iona, met het eiland, met de muziek, met de spiritualiteit en de maatschappelijke betrokkenheid.

We kijken naar de film, A taste of Iona, die alle aspecten van de Iona Community en de Ionagroep Nederland belicht. We gaan erover in gesprek met elkaar en nuttigen een eenvoudige, vegetarische maaltijd. We sluiten af met een viering , begeleid door de Cantorij van de Protestantse Gemeente uit Houten.

Mocht je een specifieke voedingswens hebben, dan kun je dat bij het aanmelden aangeven. Het is mogelijk alleen de viering mee te maken; ook dan wordt opgave van te voren op prijs gesteld!

Aanmelden graag uiterlijk zondag 12 mei a.s. bij Goof Lindijer:
*per e-mail:
*per post: Koningshof (adres zie boven) t.a.v. G. Lindijer

Wij zien uit naar je komst!

Iona regiogroep
Utrechtse Heuvelrug