Gebeds​kalender 2018

De Ionagroep Nederland geeft tweejaarlijks de gebedskalender uit. Wij volgen hierin de Iona Community. Zij geeft elk jaar een Prayerbook uit. Het dagelijks bidden en bijbel lezen is een van de regels waaraan de leden en de geassocieerde leden van de Iona Community zich committeren. Veel anderen volgen in dit commitment. Het Prayerbook, en zo ook de gebedskalender, zijn ondersteunend om voor elkaar en voor de wereld te bidden. In een cyclus van een maand wordt er gebeden voor alle landen van de wereld. En er wordt gebeden voor gemeenschappelijke thema’s die met de prioriteiten van de Iona Community te maken hebben. De organisatie en verschillende werkgroepen, maar ook de thema’s waarvoor de Iona Community zich inzet: vrede en gerechtigheid, heelheid van de schepping.
Daarnaast wordt een lijst van namen opgenomen waarvoor gebeden kan worden. In het Prayerbook zijn dat de namen van de leden van de Community, waarvoor elke maand gebeden wordt, en de geassocieerde leden, waarvoor in een cyclus van drie maanden gebeden wordt. In de Nederlandse gebedskalender bidden we elke maand voor mensen die graag opgenomen willen worden op deze lijst. Dit zijn met name leden van regiogroepen en anderen die zich verbonden weten met de Nederlandse Ionagroep.

Het is de bedoeling om op Columba-dag, 9 juni 2018, een nieuwe gebedskalender uit te geven/delen. Om de lijst van namen te actualiseren heb ik van een ieder die er nu op staat een bevestiging nodig om ook in de nieuwe editie opgenomen te willen worden. Graag ontvang ik dan je naam en in welke stad of regio je woont. Ik deel de namen in naar regio.
Het zou fijn zijn als in de regiogroep deze vraag besproken wordt, en wellicht dat ik van een persoon alle namen toegestuurd krijg.

Het zou mij ook echt helpen als iedereen die nu in de gebedskalender editie 2016 staat, actief mij een mail stuurt. Ik ben van mailprogramma verwisseld en kon mijn contacten niet overnemen. Dat betekent dat ik van iedereen opnieuw contactgegevens moet gaan invoeren. Ook als je niet meer opgenomen wilt worden in de gebedskalender 2018 ontvang ik graag bericht. Ik heb ook nog een aanvullende vraag. Vanuit het Continentale weekend is de vraag weer gekomen om ook een Continentale gebedslijst te maken. Dat wil ik gaan proberen op te zetten.
Als je ook op deze lijst wilt komen te staan, dan hoor ik dat graag. Concreet:

  • graag bericht vóór 1 april naar gebedskalender@ionagroep.nl
    je naam, je regiogroep, woonplaats
  • wel/niet opgenomen worden in de Nederlandse gebedskalender
  • wel/niet opgenomen worden op de continentale lijst.

Ik zie jullie reacties tegemoet!

Annie Benjamin

bron: Grieshog 49/2018