Van de redactie

Sneeuw op Iona is nog zeldzamer dan sneeuw in Nederland. De foto moet van na 1997 zijn, gezien het dakje op de toren. Ook figuurlijk is ‘Iona’ een beetje ingesneeuwd. Net als vorig jaar is het in 2019 nog niet mogelijk om een week in een van de centra te verblijven. Maar de lente gloort…

En als we niet naar Iona kunnen, dan maken we Iona toch hier. Deze Grieshog geeft daarvan de nodige voorbeelden: de presentatie van het boek van Roel Bosch met liturgische teksten van de Iona Community, de kerkasielvieringen in de Bethelkapel, waarbij ook leden van ons netwerk betrokken zijn en het jaarlijkse Iona-weekend in Schoorl, waarvoor je je vanaf nu kan opgeven.

Half februari komt de coördinatiegroep weer in Bussum bijeen om de ervaringen in de regiogroepen uit te wisselen en nieuwe plannen voor landelijke activiteiten te maken. Als je suggesties hebt, horen we die graag. Dat geldt ook voor verslagen van plaatselijke activiteiten of recensies van interessante boeken. Dan wordt de volgende Grieshog nog interessanter. Reacties kunnen naar redactie@ionagroep.nl.

Jan Maasen