Presentatie ‘Vieren’

Op 12 januari vond in de Johanneskerk in Amersfoort de boekpresentatie plaats van "Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group". Al langer leefde binnen de Nederlandse Ionagroep de wens om na de twee liedbundels ook een boekje met liturgische teksten van de Iona Community in het Nederlands uit te brengen. Roel Bosch heeft zich er in het afgelopen jaar toe gezet om de vijfde editie van het ‘Wee Worshipboek’ te vertalen. Die zes ochtenddiensten en zes avonddiensten vormen het hart van het boek. Daarnaast zijn er nog enige vieringen uit andere bronnen opgenomen: twee ‘healing services’ en de viering voor Columbadag 2018. Het boekje sluit af met een aantal psalmen en suggesties voor liederen. En wie zich afvraagt, wat nu de Wild Goose Resource Group is: dat is de uitgeverij van de Iona Community.

Tijdens de presentatie in de Johanneskerk deden zes zogenaamde verkenners hun verhaal. De verkenners hadden een viering uit het boekje al gebruikt in hun werk of kerk. Ze vertelden daarover, maar lieten de zestig bezoekers ook proeven van het materiaal. Samen baden we een beurtgebed of een ander onderdeel uit de betreffende dienst. En het zou geen echte Ionabijeenkomst zijn geweest, als tussendoor ook niet samen werd gezongen, daarbij voortreffelijk begeleid door Dirk Strasser.

Reintje Stomphorst, van De Binnenkamer, Nieuw Hydepark, gaf aandacht aan de dienst van gebed om heelwording en heil, en las onder andere:

Jezus, liefdevolle Jezus,
uw handen zijn sterk en kunnen vasthouden, strelen en helen,
tranen afvegen en behoeden in gevaar.
Hoor ons gebed!
Bescherm hen die zich inzetten voor onze veiligheid
en zegen allen die uw heilige werk van heelwording uitvoeren
in spreekkamers, in ziekenhuizen, in hospices,
in operatiekamers en aan keukentafels.
Dit vragen we tot heil van uw wereld en in uw naam.
Amen.

Gerda Silvis-Andringa is Justitiepastor in Roermond en Sittard. Zij testte teksten uit o.a. Morgengebed B. Het was haar opgevallen, dat de teksten soms boordevol beeldspraken zitten. Voor mensen die het Nederlands niet zo gewend zijn en ook niet hoog zijn opgeleid, - en dat geldt voor de meeste gedetineerden - is dat een handicap.

Teun Kruijswijk Jansen, predikant in Doorn en Member van de Iona Community, was met een bus vol gemeenteleden uit Doorn op 20 december naar het kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag gereisd om daar een drie uur durende viering te verzorgen, toen op hetzelfde moment staatssecretaris Harbers besloot dat er voor 'Vluchteling 1, Vluchteling 2, Vluchteling 3, Vluchteling 4 en Vluchteling 5' geen plaats meer was in ons land. Oftewel, hij wees het asielverzoek van de Armeense familie Tamrazyan, die in deze kerk al enige maanden verblijven, af. (zie verderop in de Grieshog)
In die context werd onder meer Avondgebed E, In licht en duister, gebeden. De woorden kregen een bijzondere lading:

In licht en duister, in vrede en in verwarring,
Jezus Christus stelt zijn woning open en wil zijn vrienden ontmoeten.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen tussen Jood, niet-Jood, heiden,
wie dan ook, tussen wie er bij hoort en wie er niet bij hoort,
voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen tussen zwart en wit, arm en rijk.
Voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen tussen man en vrouw,
tussen baas en ondergeschikte, tussen hoog en laag,
voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld

Marian Geurtsen is vrijgevestigd liturg. Ook zij had een viering gebruikt in de Bethelkapel, maar heeft ook veel ervaringen met vieringen met LHBT. Zij wees erop, dat een eenvoudige tekst dan opeens anders kan klinken. Een verdeling in mannen en vrouwen kan mensen onzeker maken. En voor transgenders geldt dat nog meer bij zingen. Doe het eens anders, was haar advies. Verdeel de groep niet in mannen en vrouwen, maar in: mensen met een zwarte broek en mensen met een anderskleurige broek. En bid dan samen deze tekst:

Christus is als een lichaam,
één lichaam met vele leden.
Ook al is ieder deel anders,
het is en blijft één lichaam. Daarom kan de voet niet zeggen:
m: Nee, ik hoor niet bij het lichaam –
of het oor:
v: Nee, ik hoor niet bij het lichaam.
Het oog kan niet tegen de hand zeggen:
m: Ik heb je niet nodig –
of het hoofd tegen de voeten:
v: I k heb je niet nodig.
Als één deel lijdt,
delen alle leden in de pijn.
Als het één deel goed gaat
delen alle leden in de vreugde.
Samen vormen we het lichaam van Christus,
ieder van ons maakt er deel van uit.

Caspar Silvis bracht de boodschap over van Studentenleefgemeenschap Eau de Gracht, die het avondgebed C, Veni Sancte Spiritus gebeden had. Waardevol, met ruimte en rust. Het past bij wat ze verder gewend zijn, een rijke keuze uit vele bronnen.

Anton Stegeman bracht ons de wereld van de GGZ binnen. Hij vertelde een indringend verhaal over een zwaar beschadigde vrouw en haar omgang met het lied “Neem mij aan zoals ik ben”. Hoe een goede tekst - eindeloos herhaald - kan wakker maken, pijn doen en troosten tegelijk...

De verhalen van de verkenners deden smaken naar meer. De boekentafel na afloop werd veel eer aan gedaan.

Roel Bosch, Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Boekencentrum, 2018, 136 pgs, € 12,99. ISBN: 9789023955771

Jan Maasen