head
 download > PDF printversie  nr 54  januari 2019
FB NIG

00 Van de redactie

Sneeuw op Iona is nog zeldzamer dan sneeuw in Nederland. De foto moet van na 1997 zijn, gezien het dakje op de toren. Ook figuurlijk is ‘Iona’ een beetje ingesneeuwd. Net als vorig jaar is het in 2019 nog niet mogelijk om een week in een van de centra te verblijven. Maar de lente gloort…
En als we niet naar Iona kunnen, dan maken we Iona toch hier. Deze Grieshog geeft daarvan de nodige voorbeelden: de presentatie van het boek van Roel Bosch met liturgische teksten van de Iona Community, de kerkasielvieringen in de Bethelkapel, waarbij ook leden van ons netwerk betrokken zijn en het jaarlijkse Iona-weekend in Schoorl, waarvoor je je vanaf nu kan opgeven.
Half februari komt de coördinatiegroep weer in Bussum bijeen om de ervaringen in de regiogroepen uit te wisselen en nieuwe plannen voor landelijke activiteiten te maken. Als je suggesties hebt, horen we die graag. Dat geldt ook voor verslagen van plaatselijke activiteiten of recensies van interessante boeken. Dan wordt de volgende Grieshog nog interessanter. Reacties kunnen naar:  redactie@ionagroep.nl.01 Presentatie ‘Vieren’

Op 12 januari vond in de Johanneskerk in Amersfoort de boekpresentatie plaats van "Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group". Al langer leefde binnen de Nederlandse Ionagroep de wens om na de twee liedbundels ook een boekje met liturgische teksten van de Iona Community in het Nederlands uit te brengen. Roel Bosch heeft zich er in het afgelopen jaar toe gezet om de vijfde editie van het ‘Wee Worshipboek’ te vertalen. Die zes ochtenddiensten en zes avonddiensten vormen het hart van het boek.

Lees verder . . .


02 Regiogroep Utrecht
en omgeving

We komen de tweede zondag van de maand bij elkaar, vanaf 16.00 uur tot na het eten.
We beginnen onze bijeenkomsten met een viering, om de beurt maakt iemand de liturgie en gaat voor.
Daarna een gesprek, meestal over een boek. Op het moment bespreken we 'De dominee leert vloeken' van Rikko Voorburg. Hij is een van de initiatiefnemers van 'We gaan ze halen', omdat niets doen geen optie is. Daar gaat het boek ook over. Wat doe je als je onrecht ziet, als niets doen geen optie is, ook al weet je dat wat je doet weinig effect zal hebben

Lees verder . . .


03 Iona weekend 2019
De roep van de stilte

Van 24 mei tot en met 26 mei 2019 zijn we in Dopersduin in Schoorl in de sfeer van Iona.

Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en ‘Iona Nederland’, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten. Het programma biedt volop gelegenheid om elkaar te leren kennen.
Het weekend begint vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur en wordt op zondagmiddag rond 15.00 uur afgesloten.

Het thema is: De roep van de stilte. Je kunt je nu opgeven.

Lees verder . . .


04 Kerkasiel in Den Haag

Sinds vrijdag 26 oktober 2018 is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan de Armeense familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd.

Ook mensen uit het netwerk van de Nederlandse Ionagroep zijn actief betrokken bij deze activiteit, als organisator, als voorganger of als kerkbezoeker. Drie van de zes sprekers, die bij de presentatie van het boekje ‘Vieren’ vertelden over hun ervaringen met Ionadiensten uit dit boekje, hadden een of meer orden van dienst gebruikt toen zij voorgingen in deze doorlopende kerkdienst.

Lees verder . . .


05 Regiogroep Utrecht
verzorgt kerkasielviering

In de hoop dat voor 9 februari de familie Tamrazyan heeft gehoord dat ze in Nederland mag blijven, zorgt Iona-groep Utrecht op die dag voor een Iona-viering tijdens het kerkasiel in de Bethel.
Met een pelgrimage zoals elke week op het Schotse eiland Iona, Petrus en Jezus, de Regel van de Iona Community en veel liederen en gebeden van Iona.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 februari om een of meer uren mee te maken. De regiogroep verzorgt drie uur, van 11.00 tot 14.00 uur.

Het adres is buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30, Den Haag. Dus niet in de Bethelkerk.06 Ionavieringen in Zwolle

Dit voorjaar zijn er 3 Ionavieringen gepland in de Wolweverkerk, Wolweverstraat 9 in Zwolle.
Op 3 februari, 3 maart en 7 april ben je hartelijk welkom om mee te vieren, mee te praten, mee te zingen en mee te luisteren.

Zaterdag 12 januari is de presentatie geweest van het boek ‘VIEREN met teksten van de Wild Goose Resource Group’. Dat boek biedt een schat aan nieuwe vertalingen van teksten van de Iona Community. We zullen daar teksten uit gebruiken. De derde keer valt in de veertigdagentijd. Uiteraard zal dan de aandacht daar naar uitgaan. We beginnen om 10 uur en sluiten af met ontmoeting met koffie en thee.

De Grieshog is een uitgave van de
Nederlandse Iona Groep: www.ionagroep.nl
Redactie: Irene Stok en Jan Maasen

Het volgende nummer verschijnt in maart 2019.
Bijdragen graag voor 1 maart aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
ten name van "Nederlandse Iona Groep" in Amersfoort.

Grieshog archief