Van de redactie

Als alles naar wens verloopt, ontvang je deze Nieuwsbrief voor Pinksteren en bereikt de uitnodiging voor de Columba’s Day viering in Den Haag je nog net op tijd. Het thema van deze viering is: 'Geestkracht!' Meer informatie tref je hier onder aan.
Het is de tweede landelijke activiteit van de Ionagroep Nederland in korte tijd. Eind mei vond het jaarlijkse weekend in Schoorl plaats over ‘De roep van stilte’. Een eerste reflectie kan je nu al lezen, meer impressies volgen in de komende Grieshog.
Die staat voorlopig gepland voor september. Of die dan ook verschijnt, hangt deels van jou af. Irene Stok is begin dit jaar gestopt met haar werk in de redactie. Vanaf de nieuwe opzet van de Grieshog als digitale nieuwsbrief (begin 2013) was ze redactielid. Ze was sterk in het bedenken van onderwerpen, het uitzetten van artikelen en het achterna zitten van auteurs. En als ik dacht een foutloos concept van de Grieshog gemaakt te hebben, wist ze er altijd weer enige spellingsfouten uit te halen. Irene, bedankt voor je jarenlange inzet. De Grieshog zal je missen.
De redactie bestaat nu nog slechts uit één lid, dat niet van plan is in zijn eentje de Grieshog te vullen. Als er voldoende artikelen en berichten worden aangeleverd vanuit de regiogroepen en de andere lezers van de nieuwsbrief, blijft de Grieshog (on)regelmatig verschijnen. Dus het balletje is aan jou. Versterking van de redactie mag natuurlijk ook. Graag zelfs.
Ik wens iedereen een goede zomer toe en mijzelf een volle mailbox. Dan verschijnt het volgende nummer in september.

Jan Maasen