WISSELING VAN DE WACHT

Frans Breukelman vertrekt als voorzitter
van de Ionagroep Nederland
en Joke de Zwaan volgt hem op

Coördinatiegroep

De Ionagroep Nederland is eenvoudig georganiseerd. De regiogroepen vormen de kern. Haar vertegenwoordigers komen twee keer per jaar bij elkaar als coördinatiegroep. Daarbij zijn ook mensen aanwezig die zich bezig houden met een activiteit zoals een uitgave (liedbundel, Glossy), het Schoorlweekend of een andere activiteit. De webmaster is aanwezig bij deze vergadering, net als de Nederlandse leden van de Iona Community.
Om alles goed te laten verlopen zijn er een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij mogen drie jaar deze functie bekleden en deze periode kan één keer verlengd worden.

Afscheid van Frans

In februari 2019 was de termijn van Frans Breukelman als voorzitter voorbij. Hij heeft zes jaar lang de vergaderingen voorgezeten op zijn eigen rustige manier. Er was altijd tijd voor een grapje en - niet onbelangrijk - de vergaderingen waren op tijd afgelopen. Daardoor kon iedereen op tijd naar huis. Voor Frans was dat niet altijd mogelijk; de reis naar Terschelling vond vaak pas een dag later plaats. Een dag vergaderen betekende voor Frans in de praktijk minstens drie dagen van huis zijn. We zijn hem dankbaar voor wat hij voor de Ionagroep Nederland heeft gedaan. En gelukkig is hij niet uit beeld. Hij blijft betrokken bij een regiogroep, bij het organiseren van activiteiten en in Schoorl komen we hem zeker ook nog tegen.

Voor wie denkt: ”Wat zitten die mensen daar met hun jassen aan?”, de vergaderzaal was verwarmd; de kerk niet. Op de foto staat Joke links om aan Frans die rechts staat haar cadeau aan te bieden.

Welkom aan Joke

We zijn blij dat er een opvolger voor Frans is. Joke de Zwaan wordt de nieuwe voorzitter. Zij is lid van de regiogroep Utrechtse Heuvelrug en bezoekt al een aantal jaren als vertegenwoordiger van deze groep de vergadering. Ze weet dus hoe het toegaat in de coördinatiegroep.

Wisseling van de wacht

Op 16 februari was de overdracht van het voorzitterschap. Dat deden we in een vorm die al eerder gebruikt is. In de pauze hielden we zoals altijd een korte viering. Casper Silvis leidde deze viering, dankt in een gebed voor het werk van Frans en daarna kreeg iedereen de gelegenheid iets tegen Frans te zeggen. Dat ging gepaard met het geven van kaartjes en cadeautjes: zonnebloemzaadjes, chocola, thee, een kaars en cranberrysap.

Irene Stok, secretaris Ionagroep Nederland