head

download PDF printversie  nr 55  juni 2019 FB   NIG 


00 Van de redactie

Als alles naar wens verloopt, ontvang je deze Nieuwsbrief voor Pinksteren en bereikt de uitnodiging voor de Columba’s Day viering in Den Haag je nog net op tijd. Het thema van deze viering is: 'Geestkracht!' Meer informatie tref je hier onder aan.
Het is de tweede landelijke activiteit van de Ionagroep Nederland in korte tijd. Eind mei vond het jaarlijkse weekend in Schoorl plaats over 'De roep van de stilte'. Een eerste reflectie kan je nu al lezen, meer impressies volgen in de komende Grieshog.
Die staat voorlopig gepland voor september. Of die dan ook verschijnt, hangt deels van jou af. Irene Stok is begin dit jaar gestopt met haar werk in de redactie. Vanaf de nieuwe opzet van de Grieshog als digitale nieuwsbrief (begin 2013) was ze redactielid. Ze was sterk in het bedenken van onderwerpen, het uitzetten van artikelen en het achterna zitten van auteurs. En als ik dacht een foutloos concept van de Grieshog gemaakt te hebben, wist ze er altijd weer enige spellingsfouten uit te halen. Irene, bedankt voor je jarenlange inzet. De Grieshog zal je missen.
De redactie bestaat nu nog slechts uit één lid, dat niet van plan is in zijn eentje de Grieshog te vullen. Als er voldoende artikelen en berichten worden aangeleverd vanuit de regiogroepen en de andere lezers van de nieuwsbrief, blijft de Grieshog (on)regelmatig verschijnen. Dus het balletje is aan jou. Versterking van de redactie mag natuurlijk ook. Graag zelfs.
Ik wens iedereen een goede zomer toe en mijzelf een volle mailbox. Dan verschijnt het volgende nummer in september.

Jan Maasen


00 Geestkracht!

Columba’s Day op Pinksteren, 9 juni 2019.
Hartelijk welkom op Pinksterzondag, in de Clarakapel van de Geestelijke Verzorging van Parnassia, een grote GGZ instelling in Den Haag.

14:30
Ontvangst met koffie en thee

15:00
Kleine pelgrimage vanuit de kapel rondom het terrein,
langs gedenkwaardige plaatsen.00 'De roep van de stilte'

Een reflectie.
Tijdens het jaarlijkse Iona-weekend in mei in Dopersduin in Schoorl was het thema 'De roep van de stilte'. Het werd door de inzet van velen een weekend met een variatie aan mogelijkheden om de stilte te verkennen.
In de aankondiging hadden Hilda Scherphuis en Hanneke Ruitenbeek gemeld dat het niet ging om een retraite weekend. Dat zou verwachtingen wekken van stil worden in een voortdurend stille omgeving met zo weinig mogelijk praten en zoveel mogelijk zwijgen. Dat was niet de bedoeling. Het past ook niet zo bij de Iona Community. We wilden oefenen in stil zijn, stilte onderzoeken maar er ook met elkaar over praten en natuurlijk over zingen.00 Gebed van Saint Aidan

Een gebed van St. Aidan († 651), een Ierse monnik die via zijn verblijf op Iona een klooster sticht op het afgelegen Lindisfarne, Holy Island. Geďnspireerd door het getij schreef hij het volgende gebed: Leave me alone with God, as much may be.

As the tide draws the waters
close upon the shore
make me an island, set apart.
Alone with you, God. Holy to you.


00 Wisseling van de wacht

Frans Breukelman vertrekt als voorzitter van de Ionagroep Nederland en Joke de Zwaan volgt hem op.
De Ionagroep Nederland is eenvoudig georganiseerd. De regiogroepen vormen de kern. Haar vertegenwoordigers komen twee keer per jaar bij elkaar als coördinatiegroep. Daarbij zijn ook mensen aanwezig die zich bezig houden met een activiteit zoals een uitgave (liedbundel, Glossy), het Schoorlweekend of een andere activiteit.00 'A taste of Iona'
The Iona Community
and the Dutch connection

De documentaire A taste of Iona (DVD) is gemaakt in opdracht van de Ionagroep Nederland.
De film begint bij het Keltisch kruis van De Bilt, en laat zien dat de vroegste connectie van het Keltisch christendom en de Lage Landen in het contact met de Iona Community een levendig vervolg kreeg. Quirine Lodder pelgrimeert vervolgens naar locaties in Glasgow (de bakermat van de Community) en Iona, een van de Binnen- Hebriden eilanden, en laat mee beleven wat ‘Iona’ en de Community voor haar betekent. Interviews met Peter Millar, Pat Bennett en John Bell geven de essenties van deze spiritualiteit weer.De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Irene Stok en Jan Maasen

Het volgende nummer verschijnt in september 2019.
Bijdragen graag voor 1 september aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
ten name van "Ionagroep Nederland" in Amersfoort.

Grieshog archief