Van de redactie

Eind augustus vond in Schoorl de zesde Continentale Ontmoeting van de Iona Community plaats met ruim 50 deelnemers uit zeven landen. Het was een inspirerende bijeenkomst (zie verderop in deze Nieuwsbrief en een Engelstalig verslag van Meriel Fellowell van het Zweedse Iona Netwerk).
Christian MacLean, lid van het Leadership Team, praatte de deelnemers bij over actuele ontwikkelingen. Het gaat goed met de verbouw van Iona Abbey. De fondswerving is bijna rond.
Er is nog 175.000 pond nodig op een totaalbedrag van 3,5 miljoen. Het streven is om op 13 juni 2020 weer open te gaan. Het nieuwe programma komt op 1 oktober op de website van de Iona Community te staan. Vanaf die datum kunnen individuen ook boeken.
De groepsboekingen zijn al eerder gestart. In de zes weken voor 13 juni wordt er proef gedraaid met de nieuwe staf. Members en Associates kunnen dan tegen gereduceerd tarief al een voorproefje krijgen van de nieuwe accommodatie.
In het afgelopen jaar is ook stevig nagedacht over de organisatie en het beheer van de Iona Community. Zo wordt er ernst gemaakt met de regionalisering van de Iona Community in Schotland en Engeland. Associates worden meer betrokken in de beweging en er worden digitale Common Concerns netwerken, waarin Members en Associates elkaar kunnen ondersteunen op onderwerpen als armoede, vluchtelingen, duurzaamheid e.d.
Ook de Iona Groep Nederland staat niet stil, gezien de berichten in deze Nieuwsbrief. En de oproep tot versterking van de redactie heeft resultaat gehad: Willie Verhoef heeft al volop meegedaan aan het opstellen van deze Nieuwsbrief. Aanvulling blijft welkom. Maar geniet eerst van deze Nieuwsbrief.

Jan Maasen en Willie Verhoef