Ionaweekend

'de roep van de stilte'

Onderstaand verslag gaat over een deel van het Iona-weekend dat dit jaar werd gehouden van 24 26 mei, zoals gebruikelijk in Dopersduin, Schoorl.
Diverse aspecten van de STILTE kwamen aan bod, in de vieringen, in een maaltijd in stilte, in het lopen van een labyrint.
Zie ook de bijdrage van Hanneke Ruitenbeek in de vorige Grieshog.
(Redactie)

Verslag workshop meditatief schilderen

Op zaterdagmorgen begonnen we de dag met een korte viering. Heel veel mensen waren al om 8 uur in de kapel. Daarna was het ontbijt in stilte. Ik had me voorgenomen in gebarentaal te communiceren, maar bij echt noodzakelijk contact vond ik de gebaren niet en ging ik toch even kort fluisteren. Ik vond de stilte een beetje beklemmend.
Om 10 uur was er een inleiding over 'stilte' door Kick Bras. Na de inleiding kon je kiezen uit 4 workshops:

a. Meditatief schilderen
b. Groningen: een lezing over gas-beving-stilte, met informatie over Stut en Steun, Steunpunt mijnbouwschade.
c. Gedichten lezen over stilte.
d. Natuurcollage maken in de buitenlucht.

Ik koos voor optie a. Het was een verademing om in stilte te mogen schilderen. Kick Bras las een gedicht van Thomas Merton:

En vogel zit stil
En ziet het werk van God:
En blad dat omdraait,
Twee vallende bloesems,
Tien kringen op de vijver.

Nabijer en duidelijker
Dan een meester van woorden,
Gij, innerlijke Vreemdeling
Die ik nog nooit gezien heb,

Dieper en zuiverder
Dan de razende oceaan
Vang mijn stilte op
Houd mij in Uw hand!

Anke Bras gaf een korte richtlijn hoe je te werk kon gaan. Zij benadrukte dat je vooral moest denken/voelen in kleuren en vormen.
Na een periode van intensief schilderen, bespraken we aan onze eigen tafel van zes personen ons werk. Aan onze tafel werd goed geluisterd en intens meegeleefd.
Verrijkt kwam ik van deze workshop vandaag. Thuis heb ik mijn schilderij opgehangen en ik lees nog regelmatig het gedicht van Thomas Merton.

Heleen Soethoudt-Barends