head

download PDF printversie  nr 56  september 2019 FB   NIG 


00 Van de redactie

Eind augustus vond in Schoorl de zesde Continentale Ontmoeting van de Iona Community plaats met ruim 50 deelnemers uit zeven landen. Het was een inspirerende bijeenkomst (zie verderop in deze Nieuwsbrief en een Engelstalig verslag van Meriel Fellowell van het Zweedse Iona Netwerk).
Christian MacLean, lid van het Leadership Team, praatte de deelnemers bij over actuele ontwikkelingen. Het gaat goed met de verbouw van Iona Abbey. De fondswerving is bijna rond.
Er is nog 175.000 pond nodig op een totaalbedrag van 3,5 miljoen. Het streven is om op 13 juni 2020 weer open te gaan. Het nieuwe programma komt op 1 oktober op de website van de Iona Community te staan. Vanaf die datum kunnen individuen ook boeken. De groepsboekingen zijn al eerder gestart. In de zes weken voor 13 juni wordt er proef gedraaid met de nieuwe staf. Members en Associates kunnen dan tegen gereduceerd tarief al een voorproefje krijgen van de nieuwe accommodatie.
In het afgelopen jaar is ook stevig nagedacht over de organisatie en het beheer van de Iona Community. Zo wordt er ernst gemaakt met de regionalisering van de Iona Community in Schotland en Engeland. Associates worden meer betrokken in de beweging en er worden digitale Common Concerns netwerken, waarin Members en Associates elkaar kunnen ondersteunen op onderwerpen als armoede, vluchtelingen, duurzaamheid e.d.
Ook de Iona Groep Nederland staat niet stil, gezien de berichten in deze Nieuwsbrief. En de oproep tot versterking van de redactie heeft resultaat gehad: Willie Verhoef heeft al volop meegedaan aan het opstellen van deze Nieuwsbrief. Aanvulling blijft welkom. Maar geniet eerst van deze Nieuwsbrief.

Jan Maasen en Willie Verhoef


00 GEESTKRACHT:
Columba in Den Haag

Dat Columba's dag dit jaar op eerste Pinksterdag viel kwam (voor de 30 aanwezigen in ieder geval) mooi uit. De Geest kon waaien en blies ons uit alle windstreken naar de Haagse kust.
Daar hadden Mineke en Eeke Anne het vuur ontstoken, de rode pinksterkleden opgehangen, Clara van Omer Gielliet in het licht gezet en hartverwarmende rode pinkstersoep gemaakt. En nog veel meer, want we beseffen maar half wat er aan vooraf gaat om zo'n middag te organiseren. Ook de gasten leverden hun bijdragen: er was allerlei heerlijks voor bij koffie, thee en potluck -00 IONAWEEKEND:
'de roep van de stilte'

Dit verslag gaat over een deel van het Iona-weekend dat dit jaar werd gehouden van 24 26 mei, zoals gebruikelijk in Dopersduin, Schoorl. Diverse aspecten van de STILTE kwamen aan bod, in de vieringen, in een maaltijd in stilte, in het lopen van een labyrint.
Zie ook de bijdrage van Hanneke Ruitenbeek in de vorige Grieshog.

Workshop meditatief schilderen.
Op zaterdagmorgen begonnen we de dag met een korte viering. Heel veel mensen waren al om 8 uur in de kapel. Daarna was het ontbijt in stilte. Ik had me voorgenomen in gebarentaal te communiceren, maar bij echt noodzakelijk contact vond ik de gebaren niet en ging ik toch even kort fluisteren. Ik vond de stilte een beetje beklemmend.00 Continentals Weekend Schoorl
'The Joy of Creation'
29 augustus 1 september 2019

Voor het slotgesprek van het weekend over The Joy of Creation vroeg Roel Bosch ons vijf trefwoorden van dit weekend op te schrijven. Een hele opgave, zo'n veelzijdig weekend in vijf woorden te vatten!

  • Vreugde
  • De jazz metafoor van Erik Borgman
  • Sophia (de wijsheid) die voor en met God speelt
  • Zingen
  • De mix van talen


00 Onze Keltische wortels

Wie meent dat sporen van het Keltisch christendom alleen in Ierland en Groot-Brittanni terug te vinden zijn, komt sinds 2013 bedrogen uit: in De Bilt werd een groot Keltisch hoogkruis opgericht ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van deze plaats.
Rond het jaar 1113 trokken enkele ridders zich terug in het veen op Bilts grondgebied om er een klooster te stichten. Een middeleeuwse kroniek meldt dat een van deze ridders, waarschijnlijk Theoderik, vooraf op bedevaart was geweest naar de louteringsgrot van St. Patrick in noordwest Ierland.05 Regiogroep Noord-Holland:
thuis in stad,
dorp en platteland

De hertaling van Psalm 133 door Carla A. Grosch-Miller (uit: Psalms Redux, Poems and Prayers) past bij mijn gevoel als ik denk aan de regio-groep Noord-Holland. We zijn allemaal verschillend. We komen uit verschillende kerken. Sommigen wonen in het drukke Amsterdam, anderen in de polder en weer anderen er ergens tussenin.
We delen in het samen uitdiepen van de bronnen waar de Iona Community van leeft. Ontdekkingen smaken als een goede maaltijd. Er is ruimte voor het delen van de lach en de traan. Maar niet alles hoeft gezegd en soms hebben we genoeg aan 'knowing looks'.06 Ionavieringen Groningen:
een pas op de plaats

Zeven jaar lang droegen pelgrims naar Iona de maandelijkse Ionaviering in Groningen. Daarin werd de liturgie gevolgd, die in de Abdij van Iona op dinsdagavond wordt gevierd: de 'Healing Service'. In Groningen noemden we die: de gebedsdienst voor heelwording.
Begonnen in de Nieuwe Kerk in 2010. Daarna in de Martinikerk als deel van het programma van 'Schoonheid met een Ziel'. En in de afgelopen twee jaar in de Doopsgezinde Kerk.00 Jaarprogramma
Iona Groep Noordwijk

De Iona Groep Noordwijk heeft niet helemaal stilgezeten in de zomermaanden. We werden gevraagd om te zingen op het Liturgisch Muziekfestival in Heiloo. Dat was natuurlijk een hele eer en een leuke gelegenheid om nieuwe mensen kennis te laten maken met de Iona community, haar muziek en haar filosofie.
We werden enthousiast ontvangen in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, prachtig gelegen in het bos. In twee keer een half uur hebben we een kleine proeve van ons kunnen gegeven, en kregen we mensen hier en daar zelfs aan het meezingen.De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Irene Stok en Jan Maasen

Het volgende nummer verschijnt in december 2019.
Bijdragen graag voor 15 november aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
ten name van "Ionagroep Nederland" in Amersfoort.

Grieshog archief