De programmastrengen
van de Iona Community

In de afgelopen twee jaar heeft de Iona Community niet alleen hard gewerkt aan de verbouw van de Abbey en aan het bijeenbrengen van de benodigde 3,5 miljoen pond daarvoor. Ze heeft ook nagedacht over wat ze in de Abbey en op andere plekken wil gaan doen en welke organisatie daarvoor nodig is. Daarbij heeft ze gekeken naar de structuur en de ervaringen van de Corrymeela Community haar werk opnieuw geformuleerd in drie programma’s. Ze gebruikt daarvoor het woord ‘programmastreng’ om aan te geven, dat onder deze termen tal van activiteiten kunnen worden samengebracht. De programmastrengen gaan in de komende jaren richting geven aan de programmering van de weken in de Abbey en aan de werkgroepen van de Community. Tijdens de laatste Community Week in Ballycastle, waar de leden te gast waren bij de Corrymeela Community, lag een notitie op tafel, die we hier vertaald hebben.

Vijand van apathie:
de praktijk van geloof en spirituele vernieuwing

 • 'God is leven; niet religieus leven noch kerkelijk leven, maar het hele leven dat we nu in het vlees leven ... God is het leven van het leven.' (George MacLeod)

  Geloof en spirituele vernieuwing zijn integrale onderdelen van het bestaan en het doel van de Iona Community. Als weerspiegeling van onze overtuiging dat alle leven een zoektocht naar heelheid en verbinding is, nodigt de Iona Community mensen uit om open te staan voor aspecten van geloof en praktijken die hun geloof doen beginnen, verdiepen of beleven. Omdat vernieuwing voortkomt uit experimenten in de periferie, bieden onze praktijken, programma's en middelen een veilige plek om te praten of nieuwe dingen te proberen, om na te denken over wat er wordt gedaan en om de praktijk te bekritiseren. In het bijzonder willen we mensen vormen tot krachtige, competente en intelligente leken.

Meer dan welkom:
de praktijk van wederzijdse gastvrijheid

 • 'Is ar scath a cheile a mhaireann na daoine'. Het is in de beschutting van elkaar dat de mensen leven. (Gaelic spreekwoord)

  Gastvrijheid is een centrale praktijk van de Iona Community, niet alleen in haar centra, maar ook in het leven van leden die hun huis openstellen voor anderen, een schuilplaats aanbieden en gastvrijheid accepteren van anderen, vaak mensen van andere culturen en religies. Het is een houding van het hart dat open staat voor het leven. Maar het is meer dan dat. "De vreugde van een besloten en exclusieve gemeenschap nodigt niet uit tot hoop. Dat is niet het evangelie ... Voor God is niemand een vreemde. We kunnen niet van onze naasten houden tenzij we ervoor open staan om bemind te worden door onze naasten. We kunnen gastvrijheid niet aan vreemden verlenen tenzij we gastvrijheid van vreemden accepteren. Het evangelie bevestigt dit tweerichtingsverkeer. Eenrichtingsverkeer leidt tot zelfingenomenheid."

  Gastvrijheid gaat ook over de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Wat betekent het om de aarde te eren? Dit gaat over het voedsel dat we eten en hoe het wordt geproduceerd. Het gaat ook over ons energieverbruik, onze mobiliteit, onze consumptie, ons gebruik van grondstoffen. Onze praktijken, programma's en middelen moedigen reflectie en actie aan over de implicaties van duurzaamheid, inclusie en wederzijdse verantwoording omdat deze van invloed zijn op onze toewijding aan gastvrijheid.

Lopen naar een andere wereld:
de praktijk van pelgrimage en solidariteit

 • Iona is een oud èn hedendaags pelgrimsoord . Voor de Iona Community gaat deze wereldwijde spirituele en lichamelijke praktijk van persoonlijke devotie ook over het transformeren van levens om de wereld te veranderen. Haar praktijk van pelgrimeren gebeurt zowel in de stad als op het platteland en houdt reflectie in op onder meer het activisme van vrouwen, op slavernij en op de natuurlijke en gebouwde omgeving.

  Maar pelgrimeren is niet alleen geschiedenis, het is lopen naar een andere wereld. De pelgrim die op weg is naar gerechtigheid en vrede begint met het bekennen van zijn of haar medeplichtigheid aan structuren, culturen en systemen die onrecht en menselijke agressie veroorzaken, voeden en legitimeren. In de context van de praktijken, programma's en middelen van de Iona Community betekent dit samen oplopen met anderen. In solidariteit handelen, zoals Jezus deed, houdt in dat we dezelfde aanzienlijke veranderingen doormaken als hij:

 • van privégeloof naar publieke getuigenis
 • van persoonlijk comfort naar gedeelde kwetsbaarheid
 • van zelfvoorziening naar onderlinge afhankelijkheid