In Memoriam:
Graham Maule (1958-2019)

Eind vorig jaar, op 29 december, is Graham Maule overleden, naar menselijke maatstaven veel te vroeg. Pas twee maanden daarvoor was longkanker bij hem geconstateerd. Samen met John Bell was Graham de oprichter van de Wild Goose Resource Group en met John heeft hij heel veel Ionaliederen geschreven. Daarnaast was hij beeldend kunstenaar.

Graham was de zakelijk leider van de Wild Goose Resource Group. Voor de twee Nederlandse liedbundels, de tweede glossy en enige andere vertalingen moest de Ionagroep Nederland met hem onderhandelen. Hij waakte over de identiteit van de Wild Goose Resource Group en de Ionaliederen. De Nederlandse uitgever van de eerste bundel wilde een romantische foto van Iona Abbey op de voorkant hebben. Daar ging Graham niet mee akkoord. De liederen en gebeden van de Iona Community hadden in zij n ogen weinig met een romantische abdij op een afgelegen idyllisch eiland te maken. De meeste liederen en gebeden zijn immers ontstaan in de grote stad, geschreven voor mensen en groepen in achterstandsbuurten. Dus moest op het laatste moment de titel veranderd worden in: ‘Liederen uit Iona en Glasgow’ en kwam er op de voorkant een bestaande tekening van Graham Maule te staan, waarin hij een aantal symbolen van Glasgow had verwerkt.

Die les hebben we in onze oren geknoopt. De voorkant van de tweede bundel kon direct zijn goedkeuring wegdragen. Hij was ook enthousiast over de wijze waarop de vertalingen tot stand waren gekomen in een continue dialoog tussen vertalers en redactiegroep en het uitproberen van vertalingen in de praktijk. Zijn de teksten ook te zingen en bruikbaar in een viering? Dat kwam veel overeen met de eigen werkwijze van John Bell en Graham Maule en de Wild Goose Resource Group. Zo moeizaam als de contacten in het begin waren geweest, zo royaal was Graham nu. We mochten zelfs een aantal eigen liederen van Nederlandse origine in de bundel opnemen. Sindsdien hadden we een prettig en heel constructief contact met hem, als er weer eens toestemming nodig was voor een uitgave. En we bewaren ook goede herinneringen aan de inleiding en de workshop die hij gaf op de Ionadag in Tilburg op 7 oktober 2017. We zullen hem missen.

Het officiële bericht van de Iona Community sloot af met de volgende passende liedtekst:

Go, silent friend, your life has found its ending:
to dust returns your weary, mortal frame.
God, who before birth called you into being,
now calls you hence, his accent still the same.
Go, silent friend, your life in Christ is buried;
for you He lived and died and rose again.
Close by His side your promised place is waiting
where, fully known, you shall with God remain.

Go, silent friend. Forgive us if we grieved you;
safe now in heaven, kindly say our name.
Your life has touched us, that is why we mourn you;
our lives without you cannot be the same.
Go, silent friend, we do not grudge you glory.
Sing, sing with joy deep praises to your Lord.
You, who believed that Christ would come back for you,
now celebrate that Jesus keeps his word.

Text: John L. Bell & Graham Maule
Tune: Londonderry Air

Jan Maasen