My life flows on

Van Gert Verschoor ontvingen wij een vertaling van een ‘Ionalied’ met de volgende toelichting: “Onze PKN-predikant Henrieke ten Thije liet op Eeuwigheidszondag 2018 in de protestantse kerk van Dongen-Rijen het Iona-lied ‘My Life flows on’ zingen. Een lied, dat op haar tijdens een bezoek aan Iona diepe indruk had gemaakt. Zij had dit – naar zij zei – graag in een Nederlandse versie willen laten zingen, maar bij gebrek daaraan moest worden volstaan met de Engelse versie. Bij thuiskomst heb ik een poging gewaagd om de Engelse tekst zo verantwoord mogelijk om te zetten in een Nederlandse vertaling.”

Met enige kanttekeningen willen we deze vertaling delen. Het betreft een lied uit 1869 dat in het Schotse liedboek staat en eerder ook was opgenomen in Common Ground. Het staat vooral bekend als ‘How can I keep from singing’ en is oorspronkelijk gemaakt door de Amerkaanse baptistenpredikant Robert Lowry.
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het lied populair in Amerikaanse folk kringen, met name door Pete Seeger. Zijn versie liet veel weg van de Christelijke bewoordingen in het origineel. Dat geldt ook voor de versie van Enya op Shepherd Moons.
John Bell heeft ooit een bewerking in een boekje van de Wild Goose Resource Group gezet. Een echt ‘Ionalied’ is het dus niet, maar het wordt wel regelmatig op Iona gezongen.
Het lied past goed bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar in protestantse kerken ( Eeuwigheidzondag) of bij Allerzielen (rooms-katholiek).

Mijn beek vloeit als een eeuwig lied,
bevrijd van aardse zorgen
’t is als een droom, een lofgezang,
dat uitziet naar de morgen.

Refrein:
Al stijgt het water nog zo hoog
en dreig ik weg te zinken
De liefde laat mij nooit alleen
en doet mijn loflied klinken.

Te midden van geweld en strijd
blijft toch dat lied weerklinken
Het vindt een weerklank in mijn ziel
Dat zet mij aan tot zingen.

Refrein

Al wijkt de vreugde voor verdriet
mijn Redder zal niet wijken
Al wordt de dag een nacht rondom
Zijn lied zal verder reiken

Refrein

De vrede Gods vervult mijn hart
een bron van levend water
Ik ben van Hem en zing voor Hem
een lied voor nu en later

Refrein