Iona-zangmiddag
met Keltisch-Christelijke liederen

Liederen uit Iona geven vanuit de Keltische spiritualiteit veel inspiratie en verdieping. Er zijn er intussen al veel in het Fries en in het Nederlands vertaald, waarvan een aantal is opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Op zondagmiddag 16 februari zingen we in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden diverse liederen rond mens-zijn in Gods schepping. We zingen in het Engels, Fries en Nederlands. De zangmiddag wordt na een koffiepauze rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Begeleiding van de zang: Jannie Geertsma. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta.

Organisatie:       Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra

Datum:       zondag 16 februari

Tijd:       15.00 met een viering om 17.00

Plaats:       Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18, Leeuwarden

Info en opgave:       ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl