head

download PDF printversie  nr 57  januari 2020 FB   NIG 


00 Van de redactie

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we alle lezers van de Grieshog en vrienden van de Ionagroep Nederland een voorspoedig en inspirerend 2020 wensen. Het wordt ongetwijfeld een bijzonder jaar, want vanaf juni is het weer mogelijk om een week in de geheel verbouwde Abbey op Iona te verblijven. De verbouwing heeft ruim twee jaar geduurd en meer dan 3,5 miljoen pond gekost. Bijna al het geld is binnen. In november was er nog 140.000 pond nodig, maar dat zal inmiddels minder zijn. Al was het maar omdat onze penningmeester vlak voor Kerstmis 2931 euro kon overmaken, die u in de loop van het jaar aan de Ionagroep Nederland voor dit doel geschonken heeft.
In Nederland staan ook verschillende activiteiten op stapel:

  • een lang weekend in Dopersduin in Schoorl rond de vier elementen (van 21 tot en met 24 mei – zie verderop in deze Nieuwsbrief)
  • een Columba’s Dayviering op dinsdagavond 9 juni in Rotterdam of directe omgeving.
De coördinatiegroep komt op 8 februari bijeen om verdere plannen te maken. Suggesties zijn altijd welkom. Dat geldt ook voor aankondigingen of verslagen van activiteiten en vieringen. Die willen we graag opnemen in de Grieshog en op de Facebookpagina. Een mailtje naar redactie@ionagroep.nl is voldoende.
Jan Maasen en Willie Verhoef


00 Iona weekend 2020
in Dopersduin in Schoorl

Leven met de elementen water, aarde, wind en vuur. Zin in een lang weekend in Ionasfeer, de duinen bij Schoorl om je heen, de zee dichtbij?
Je laten verrassen wanneer je nooit eerder meedeed, ontmoeten wie je al kent?
Samen eten, gezelligheid, inspiratie opdoen, zingen, vieren en ontdekken wat water, aarde, wind en vuur je te vertellen hebben?Van jong tot oud, kinderen en leuke pubers, stokoude enthousiastelingen, iedereen is van harte welkom!Het weekend begint op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, rond een uur of vier en zal eindigen op zondag 24 mei rond een uur of drie.00 De programmastrengen van de Iona Community

In de afgelopen twee jaar heeft de Iona Community niet alleen hard gewerkt aan de verbouw van de Abbey en aan het bijeenbrengen van de benodigde 3,5 miljoen pond daarvoor. Ze heeft ook nagedacht over wat ze in de Abbey en op andere plekken wil gaan doen en welke organisatie daarvoor nodig is. Daarbij heeft ze gekeken naar de structuur en de ervaringen van de Corrymeela Community in Noord-Ierland. Die werkt met vier programma’s, die richting geven aan alle activiteiten. Geďnspireerd door dit voorbeeld heeft de Iona Community haar werk opnieuw geformuleerd in drie programma’s.00 'Wat is er aan de hand ?
materie is aan de hand!'

Vorig jaar heeft Iona Communitylid Bungie (Mitchel Bunting) bij twee gelegenheden kort iets verteld over een onderzoek dat hij in het kader van een studie theologie heeft gedaan naar het (natuur)wetenschappelijk taalgebruik door George MacLeod, de oprichter van de Iona Community. Belangstellenden konden ook een beknopte samenvatting krijgen. Die publiceren we hier in vertaling, zodat ook lezers van de Grieshog kennis kunnen nemen van dit aspect van het gedachtegoed van George MacLeod. En de Wilde Gans duikt ook nog even op.00 In Memoriam:
Graham Maule (1958-2019)

Eind vorig jaar, op 29 december, is Graham Maule overleden, naar menselijke maatstaven veel te vroeg. Pas twee maanden daarvoor was longkanker bij hem geconstateerd. Samen met John Bell was Graham de oprichter van de Wild Goose Resource Group en met John heeft hij heel veel Ionaliederen geschreven. Daarnaast was hij beeldend kunstenaar.05 Ervaringen met
de Hospitality-list

In 2018 heb ik gebruik gemaakt van de hospitality-list. Ik heb gastvrijheid ontvangen van Clare en Dennis Neville in Halesowen, in de buurt van Birmingham. Het was een goede ervaring. Vooral omdat je bij mensen, Iona-mensen, in huis slaapt en een klein gedeelte meeloopt in hun levensritme.
Met Dennis ben ik langs zijn volkstuin gelopen, heb ik de Community-hall bekeken die ze als buurt beheren en ben ik mee geweest naar de kerk. Vooraf hadden we een gesprek over ‘wat is kerk-zijn nu eigenlijk’? Dit soort gesprekken heb je niet zo snel met mensen in een hotel, stel ik me zo voor. En je ziet ook niet de volkstuincomplexen van de stad.06 My life flows on

Van Gert Verschoor ontvingen wij een vertaling van een ‘Ionalied’ met de volgende toelichting: “Onze PKN-predikant Henrieke ten Thije liet op Eeuwigheidszondag 2018 in de protestantse kerk van Dongen-Rijen het Iona-lied ‘My Life flows on’ zingen. Een lied, dat op haar tijdens een bezoek aan Iona diepe indruk had gemaakt. Zij had dit – naar zij zei – graag in een Nederlandse versie willen laten zingen, maar bij gebrek daaraan moest worden volstaan met de Engelse versie.00 Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen

Liederen uit Iona geven vanuit de Keltische spiritualiteit veel inspiratie en verdieping. Er zijn er intussen al veel in het Fries en in het Nederlands vertaald, waarvan een aantal is opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Op zondagmiddag 16 februari zingen we in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden diverse liederen rond mens-zijn in Gods schepping.De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Jan Maasen en Willie Verhoef

Het volgende nummer verschijnt in april 2020.
Bijdragen graag voor 15 maart aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
ten name van "Ionagroep Nederland" in Amersfoort.

Grieshog archief