Van de redactie

God, u die ons uitdaagt, die ons verontrust,
help ons de voet dwars te zetten
alles dat dood en verderft zaait
in ons leven, in onze gemeenschap,in onze wereld.
Dat we nooit het zicht verliezen
op de kans tot verandering,
dat we steeds opnieuw verrast worden
door mensen die geloven in elkaar.

Een Grieshog in tijden van het corona-virus. Dit medium is een van de weinige dingen die nu ‘normaal’ kan doorgaan. Een gemeenschap die de ontmoeting en het met elkaar vieren zo belangrijk vindt, moet nu allerlei alternatieven zien te vinden.

De leden van de Regiogroep Zuid hebben elkaar per e-mail de vraag gesteld “hoe we gaan". Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden via de digitale snelweg. Elke groep zal dat op een andere manier invullen, als het contact met elkaar maar niet verloren gaat.

Vanwege het coronavirus is het Schoorlweekend eind mei afgelast en is de viering van Columba's Day zeer onzeker geworden. De heropening van de Abbey op Iona is uitgesteld. Allemaal vervelend, maar er komen zeker tijden waarin het allemaal weer wel gevierd kan worden.

Houd contact als (regio)groep en probeer gezond te blijven!

In werk en kerk - God is met ons
Verzameld en verspreid – God is met ons
Nu en altijd – God is met ons.

Jan Maasen en Willie Verhoef

P.S. In de volgende Grieshog zal aandacht besteed worden aan het plotseling overlijden van Peter MacDonald op 12 februari 2020. Hij was Leader van de Iona Community van 2009 tot 2017. Hij is slechts 61 jaar geworden. Op 3 maart vonden de uitvaart en de herdenkingsdienst plaats met prachtige herinneringen van John Bell, zijn vrouw Lesley Orr en hun twee zonen, Callum en Lorn. Enige verhalen zijn nog na te lezen.

Grieshog 58   april 2020