Een cirkel
als teken van verbondenheid

Het is 20.00 uur op zondag 22 maart 2020. Het tijdstip waarop we als regiogroep Utrechtse Heuvelrug bij elkaar zouden zijn in de kerk voor onze vesper als afsluiting van onze tweemaandelijkse bijeenkomst. ‘Zouden’, want we zijn allemaal thuis in verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik ontsteek de kaarsjes, voor ieder lid van onze kring één, rondom de bloemen en noem één voor één hun naam. Een ontroerend en gewijd moment, temeer omdat ik weet dat op hetzelfde moment ook anderen van onze kring een kaars aansteken. Het symboliseert onze verbondenheid met elkaar én onze verbondenheid met de wereld om ons heen die in deze tijd in zichzelf verborgen lijkt te zijn. Na het aansteken van alle kaarsjes en het noemen van de namen spreek ik een healing prayer uit:

Spirit of the living God,
present with us now,
enter you,
body, mind and spirit,
and heal you
of all that harms you.

In Jesus’ name. Amen.

En daarom ook…vogels kondigen de lente aan en de natuur ontluikt heel voorzichtigjes…

Ina Veldman,
lid regiogroep Utrechtse Heuvelrug

Grieshog 58  april 2020