Gebeden voor Columba’s Dag

Of wij op Columba’s Dag (9 juni) bij elkaar kunnen komen, is op dit moment nog volstrekt onbekend. Houd daarvoor de website en de Facebookpagina in de gaten. De redactie ontving bijgaand gebed van Gerard van der Brug. De eerste helft is een bestaand gebed in de Iona Community traditie. Hij heeft het tweede deel indertijd toegevoegd ter gelegenheid van Columba's dag in Zutphen in 2017.

We hebben je nodig, Iona,
met je alternatieve visioen,
met je altijd aanwezige vragen,
je vaak ongemakkelijke stilte.

Want je blijft een plek van gebed,
van verwijlen bij Christus:
het weven van een regenboog vol zingeving
door de eindeloze drukte van onze dagen,
het vasthouden van de rafels
van onze vluchtige devotie,
het openen van een weg
naar heelwording en genezing.

Geen tijdelijke genezing,
noch een gemakkelijk geloof,
maar worsteling, toewijding
en een aanhoudende bekering
zijn je gaven voor ons gebroken
maar prachtige leven.

Iona biedt ons
het volhardend geloof van Columba,
de inzet van zijn broeders en volgelingen,
de weerbarstigheid van George Macleod,
en zijn zoeken naar bidden met werken
en werken met bidden,
de humor van mensen als Ian Bradley,
de gastvrijheid van de Community
met haar vrijwilligers,
de mededeelzaamheid van de bezoekers,
de ruimte van de Abbey en de kerk.

En Iona heeft ons nodig,
mensen van de dag,
aarzelend en vol twijfel,
zoekers die nog moeten vinden,
vragers, die nog geen antwoord hebben
of kunnen geven,
kwetsbaar en gekwetst
door wat ons is aangedaan door het lot,
door de ander, of door ons eigen tekort.

Iona heeft ons nodig,
mensen gelukkig geprezen
door Christus Jezus.
Alleen zo kan Iona een thuishaven
zijn en blijven voor mensen zoals wij.

Help ons die roeping
te dragen en vast te houden.
Help ons te zien hoe die roeping
ons draagt en vasthoudt.
Leer ons de warmte te koesteren van Iona
en van al wie die warmte
met zich meedraagt.
Bemoedig ons zo op onze levensweg
en schenk ons ruimhartig
het vuur van Pinksteren.
Amen.

Grieshog 58  april 2020