Van de redactie

De beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden langzamerhand versoepeld, maar we zijn nog lang niet terug naar de periode voor half maart. Dit voorjaar gingen alle publieke bijeenkomsten niet door en hebben we in een sociaal isolement geleefd.
Voor de Ionagroep Nederland had de coronacrisis ook de nodige gevolgen. Het Schoorlweekend en de Columba’s Dayviering in Rotterdam gingen niet door en ook de regiogroepen konden niet meer fysiek bijeen komen. Maar ook wij hebben gezocht naar alternatieven als Skype en Zoom. Op dinsdag 9 juni hebben Associates, Members en andere betrokkenen bij de Iona Groep Nederland via Zoom hun engagement voor een jaar vernieuwd (zie foto). Daarna hebben zij deelgenomen aan de internationale viering van Columba’s Day met meer dan 350 Associates en Members uit verschillende continenten.
  In deze Grieshog kan je meer voorbeelden vinden van het gebruik van sociale media om het contact te onderhouden. Tijdelijk zijn zij een uitkomst en ook na corona kunnen zij een aanvulling zijn. Maar we hopen toch ook elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.

Noteer alvast de volgende data met potlood in je agenda:·

  • Ionaweekend in Schoorl, 28 t/m 30 mei 2021
  • Columba’s Dayviering in Rotterdam, 9 juni 2021

    Verder tref je nog het beloofde In Memoriam van Peter MacDonald aan en een kort portret van de nieuwe Leader, Ruth Harvey. Een goede zomer toegewenst.

    Jan Maasen, Tineke van der Kruk en Willie Verhoef

  • Grieshog 59 juli 2020