Iona, hoe gaat het met je?

De Regiogroep Zutphen bestaat momenteel uit zeven leden. Wij komen meestal tien maal per jaar, één keer per maand op een vrijdag aan het eind van de dag bij elkaar. De bijeenkomst, die elke keer bij een ander is, begint met de vraag ”hoe gaat het met je?”. Dan volgt de viering en een maaltijd. Omdat wij elkaar goed willen leren kennen is vooral de vraag “hoe het met je gaat” van belang.

Op 21 februari kwam de Regiogroep Zutphen voor het laatst bij elkaar. Op 12 maart werd door de regering afgekondigd dat er geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen werden toegestaan. Op 20 maart jl. stond bij ons een bijeenkomst gepland. In onderling overleg werd besloten om deze en volgende bijeenkomsten niet door te laten gaan. Maar hoe nu verder?
Wij begonnen elkaar te bellen, te appen en te mailen, totdat één van ons met het idee kwam om wekelijks op vrijdag per e-mail naar de anderen in de groep een “rondzendbrief” te sturen. Om de beurt zou een ieder vertellen wat hem of haar bezig hield. Aan het eind van de mail wordt door de huidige schrijver de volgende genoemd, die de week daarop aan de beurt is. Met de rondzendbrief werd op 3 april gestart.

Wat werd er zoal met elkaar uitgewisseld? Natuurlijk over ieder zijn gezondheid, maar ook die van ieders familie. Tot op heden zijn wij en onze families van besmetting met het virus gevrijwaard gebleven. Er werd gesproken over het nieuwe boodschappen doen en de hamsterwoede in het begin van de crisis. Een ander vertelde over haar werk met ouderen, hoe zwaar dat is en dat zij gelukkig rust kan vinden in haar tuin. Er wordt veel geklust en meer gefietst en gewandeld dan ooit. Dicht bij huis werden nieuwe plekjes en mooie dingen ontdekt, er wordt meer van de natuur genoten. Er wordt gemijmerd en geschreven over voeger, over zijn of haar jeugd. En ook over de toekomst, plannen maken voor als alles weer “normaal” zal zijn. Een ander vertelde over zijn werk in het onderwijs, hoeveel tijd en moeite wordt gestoken in het nieuwe lesgeven en begeleiden van leerlingen. Meermalen werd gedeeld hoe moeilijk het is als je ouders hebt die in de negentig zijn en hen niet kunt bezoeken. We deelden gebeden, gedichten en muziekfragmenten met elkaar. Enkelen van onze leden zijn een dagje in een mooi gebied bij Lochem gaan wandelen, zelfs met picknick. Natuurlijk op gepaste afstand van elkaar zoals het hoort.
Het is de bedoeling om elkaar op 19 juni in de tuin van één van onze leden te ontmoeten. Wij verheugen er ons op om elkaar na 17 weken eindelijk weer te ontmoeten!

Raymond Guezen

Grieshog 59 juli 2020