Regiogroep Utrechtse Heuvelrug in tijden van Corona

Onze groep kwam op 26 januari voor het laatst bijeen. Het thema was toen verbeelding, al konden we ons niet voorstellen wat er de komende maanden daadwerkelijk zou gebeuren. We hadden nog twee sessies gepland, op 22 maart en 17 mei. Nog voordat we gingen nadenken of het nog wel verantwoord was om bij elkaar te komen, waren er landelijke richtlijnen en werd het Kerkelijk gebouw in Doorn gesloten. Uiteindelijk werd het een nieuwe datum: zondag 7 juni. Zonder onze standaardmaaltijd, en in een grote kring met voldoende afstand. Het reguliere programma lieten we schieten en we bespraken met elkaar aan de hand van meegenomen symbolen wat ieder in de afgelopen maanden had meegemaakt. Een bonte mengeling van vermoeiende videoconferenties, genieten van de lente, groot isolement, eigen Coronabesmetting, geboorte van een kleinkind, werken als vanouds, ontbreken van fysiek contact. Naast pessimisme toch ook hoop op inkeer en kansen voor de nieuwe media. Ter afsluiting hielden we een viering in de kerk, zonder zang en fysiek contact. Gebaseerd op de liturgie van de viering van de Iona-community op dezelfde dag. Voor iedereen een bijzondere middag waarbij het goed was om elkaar weer te zien.

G. Lindijer

Grieshog 59 juli 2020