Regiogroep Noord-Holland

Onze groep bestaat uit twaalf personen. De laatste keer dat wij bij elkaar zijn gekomen was op vrijdag 28 februari 2020 in Amsterdam. Het was de dag nadat de eerste coronabesmetting in Nederland was geconstateerd. Daarna is het contact per mail gegaan. Hoe gaat het met iedereen? Vaak begon een van ons met een bericht, waarna de rest volgde in een reply-to-all. Er werden foto's gestuurd, gedichten, overpeinzingen. De meeste leden van onze groep zijn niet meer (betaald) werkzaam. Zij die dat wel zijn hebben gelijk een vitaal beroep (predikant, verpleegkundige, fysiotherapeut). Alle mogelijkheden om elkaar te zien werden afgesneden, zoals ook het Iona-weekend en de Columbadag. En uiteraard zijn de kerkdiensten op een laag pitje. Enfin, niets nieuws, dat geldt voor ons allemaal. We worden teruggeworpen op onszelf en op onze eigen directe omgeving.

In de Nieuwsbrief van Nijkleaster in Jorwert las ik hierover een mooie overweging: “Bloei waar je geplant bent.” Dit voert terug op een traditie bij de Benedictijnen, de 'Stabilitas Loci'. Je moet blijven waar je bent en daar je werk doen. Niet steeds rusteloos op zoek naar iets of iemand anders. Een beetje het tegenovergestelde van de Keltische Iona-traditie: de monniken die altijd onderweg zijn...

Dan kun je letterlijk stilstaan bij wie je bent en wat je doet. En kunnen nieuwe wegen worden gevonden 'to touch the heart of all'. Ik denk dat we veel kunnen leren van de Iona Community als 'dispersed community'. Misschien moeten we ons in de kerken ook opdelen in 'family groups'. Enfin, genoeg stof tot nadenken.

Tot ieders grote vreugde gaan wij elkaar op vrijdag 24 juli (Deo Volente) weer in het echt ontmoeten in een ruime tuin bij een van onze leden. Aangezien het altijd waait in onze provincie, kunnen we dan vast wel zingen... Ik zie ernaar uit!

Tineke van der Kruk

Grieshog 59 juli 2020