Ruth Harvey

de nieuwe Leader van de Iona Community

Dit voorjaar hebben de leden van de Iona Community Ruth Harvey gekozen als nieuwe Leader. Op 1 juni is zij met haar taak begonnen. Omdat de Algemene Ledenvergadering vanwege de coronacrisis niet doorging, is zij gehallowed tijdens een speciale online-viering van ‘Welcome and Blessing’ op zondag 7 juni.

Ruth Harvey kent de Iona Community van jongs af aan. Zij is er mee opgegroeid en heeft zelfs een deel van haar jeugd op Iona doorgebracht. Haar ouders zijn allebei Member van de Iona Community, John Harvey al vanaf 1964, Molly Harvey vanaf 1983. Zelf is zij lid geworden in 1992

Ruth studeerde van 1985 tot en met 1989 culturele geschiedenis aan de Universiteit van Aberdeen en van 1993 tot en met 1996 theologie aan de Universiteit van Edinburg. Zij is predikant van de Church of Scotland en lid van de Society of Friends (Quakers). Ze woont in Penrith, Cumbria, met Nick en hun drie dochters. Ruth heeft in verschillende commissies gezeten, was lid van de staf en is redacteur van de Coracle geweest, het tijdschrift van de Iona Community. Ze is een ervaren schrijver, predikant, trainer en bemiddelaar. Ze is heel deskundig op het gebied van partnerschapsontwikkeling, verzoening en conflicttransformatie en oecumenisch werk.

Vanaf de oprichting in 2009 was zij een medewerker van Place for Hope, een centrum voor ‘begeleiden en toerusten van mensen en geloofsgemeenschappen zodat iedereen hun potentieel kan bereiken om vredestichters te worden’, de laatste jaren de directeur.

In de afgelopen jaren heb ik haar een paar keer meegemaakt als gespreksleidster bij grote en spannende bijeenkomsten van de Iona Community. Dat deed zij voortreffelijk, waarbij zij ook gebruik maakte van haar Quaker-achtergrond met de nadruk op de rol van stilte en het streven naar consensus.

Ze is nog volop bezig om nader kennis te maken met de interne organisatie van de Iona Community, de verschillende werkgroepen en organen e.d. Maar als je iets wil weten over haar gedachten over de toekomst van bewegingen als de Iona Community, kan ik je de inleiding aanbevelen, die zij half juni gehouden heeft voor onze zustergemeenschap de Corrymeela Community.

Jan Maasen

Grieshog 59 juli 2020