Head

download PDF printversie  nr 59  juli 2020 FB  NIG 


01
Van de redactie

De beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden langzamerhand versoepeld, maar we zijn nog lang niet terug naar de periode voor half maart. Dit voorjaar gingen alle publieke bijeenkomsten niet door en hebben we in een sociaal isolement geleefd.
Voor de Ionagroep Nederland had de coronacrisis ook de nodige gevolgen. Het Schoorlweekend en de Columba’s Dayviering in Rotterdam gingen niet door en ook de regiogroepen konden niet meer fysiek bijeen komen. Maar ook wij hebben gezocht naar alternatieven als Skype en Zoom. Op dinsdag 9 juni hebben Associates, Members en andere betrokkenen bij de Iona Groep Nederland via Zoom hun engagement voor een jaar vernieuwd (zie foto). Daarna hebben zij deelgenomen aan de internationale viering
van Columba’s Day met meer dan 350 Associates en Members uit verschillende continenten.
  In deze Grieshog kan je meer voorbeelden vinden van het gebruik van sociale media om het contact te onderhouden. Tijdelijk zijn zij een uitkomst en ook na corona kunnen zij een aanvulling zijn. Maar we hopen toch ook elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.

Noteer alvast de volgende data met potlood in je agenda:·

 • Ionaweekend in Schoorl, 28 t/m 30 mei 2021
 • Columba’s Dayviering in Rotterdam, 9 juni 2021
 • . Verder tref je nog het beloofde In Memoriam van Peter MacDonald aan en een kort portret van de nieuwe Leader, Ruth Harvey. Een goede zomer toegewenst. . .

  Jan Maasen, Tineke van der Kruk en Willie Verhoef
  . . . 03Click of touch ergens op de scherm voor lees meer. . .

  01
  Iona, hoe gaat het met je?

  De Regiogroep Zutphen bestaat momenteel uit zeven leden. Wij komen meestal tien maal per jaar, één keer per maand op een vrijdag aan het eind van de dag bij elkaar. De bijeenkomst, die elke keer bij een ander is, begint met de vraag ”hoe gaat het met je?”. Dan volgt de viering en een maaltijd. Omdat wij elkaar goed willen leren kennen is vooral de vraag “hoe het met je gaat” van belang. . .


  02
  Regiogroep Utrechtse Heuvelrug in tijden van Corona

  Onze groep kwam op 26 januari voor het laatst bijeen. Het thema was toen verbeelding, al konden we ons niet voorstellen wat er de komende maanden daadwerkelijk zou gebeuren. We hadden nog twee sessies gepland, op 22 maart en 17 mei. Nog voordat we gingen nadenken of het nog wel verantwoord was om bij elkaar te komen, waren er landelijke richtlijnen en werd het Kerkelijk gebouw in Doorn gesloten. Uiteindelijk werd het een nieuwe datum: zondag 7 juni. . .


  03
  Regiogroep Noord-Holland

  Onze groep bestaat uit twaalf personen. De laatste keer dat wij bij elkaar zijn gekomen was op vrijdag 28 februari 2020 in Amsterdam. Het was de dag nadat de eerste coronabesmetting in Nederland was geconstateerd. Daarna is het contact per mail gegaan. Hoe gaat het met iedereen? Vaak begon een van ons met een bericht, waarna de rest volgde in een reply-to-all. Er werden foto's gestuurd, gedichten, overpeinzingen. De meeste leden van onze groep zijn niet meer (betaald) werkzaam. Zij die dat wel zijn hebben gelijk een vitaal beroep (predikant, verpleegkundige, fysiotherapeut). Alle mogelijkheden om elkaar te zien werden afgesneden, zoals ook het Iona-weekend en de Columbadag. En uiteraard zijn de kerkdiensten op een laag pitje. Enfin, niets nieuws, dat geldt voor ons allemaal. We worden teruggeworpen op onszelf en op onze eigen directe omgeving. . .


  04
  Dinsdagavond: ZOOM!!!

  Sinds Columba's Day (9 juni) ZOOM ik elke dinsdagavond om iets voor 8 uur in op de Iona Community voor de wekelijkse Iona Community Office. Met zo'n honderd members en associate members over de hele wereld zeggen we de gebeden en zingen we mee (iedereen op ‘mute’!) met de liederen en luisteren we naar een gedeelte uit de Bijbel, zoals dat in ‘normale tijden’ gebeurt tijdens de morgendienst in de Abbey. Intussen kun je zien wie er allemaal meedoen. Ik heb al veel bekende gezichten gezien, zo tijdens de diensten. Fijn om zo toch bij elkaar te zijn. . .


  05
  Digitale gebedsdiensten in Noordwijk

  Noordwijk, kort na het begin van de coronacrisis. De Iona Groep Noordwijk moet haar maandelijkse zondagse gebedsdiensten en Sing Ins aflasten. Het is dan nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Al snel besluiten mijn vader en ik om samen digitale gebedsdiensten op te gaan nemen. Op zaterdag nemen we op in onze eigen kerk, op zondagochtend worden de opnames op Youtube gezet en verspreid via Facebook en e-mail. Als je het zo heel droog opschrijft, klinkt dat redelijk eenvoudig, toch? Ons is in de afgelopen maanden gebleken dat er meer bij komt kijken, en vooral op een positieve manier. . .


  06
  We will meet to give thanks’ – nieuw lied van John Bell nu ook in vertaling

  ‘Op zondag 7 juni hield de Iona Community een online viering van ‘Welcome and Blessing’
  om de nieuwe Members, de nieuwe Leader Ruth Harvey en interimmanager Caro Penney welkom te heten. Ook werden Kathy Galloway en Christian MacLean bedankt voor hun inzet in de afgelopen twee jaar, waarin zij gezamenlijk als team de Iona Community geleid hebben door een moeilijke periode.

  De viering werd afgesloten met een nieuw lied van John Bell, ‘We will meet to give thanks’. Hij verwoordt daarin het verlangen van velen om elkaar weer te kunnen ontmoeten na deze coronatijd, buiten én binnen de kerk. . .


  07
  In Memoriam: Peter Macdonald (1958-2020)

  Peter Macdonald behoorde tot een generatie radicale predikanten en theologen van de Church of Scotland die in de jaren 80 vastbesloten waren om het evangelie weer een belangrijke factor in het leven van gewone mensen te maken, rondom het besef van sociale gerechtigheid.Peter deed dit met een passie die aanstekelijk werkte en inclusief was. Hij liet zien dat het christendom ook vandaag relevant is, met eeuwig optimisme en humor. . .


  08
  Ruth Harvey – de nieuwe Leader van de Iona Community

  Dit voorjaar hebben de leden van de Iona Community Ruth Harvey gekozen als nieuwe Leader. Op 1 juni is zij met haar taak begonnen. Omdat de Algemene Ledenvergadering vanwege de coronacrisis niet doorging, is zij gehallowed tijdens een speciale online-viering van ‘Welcome and Blessing’ op zondag 7 juni.Ruth Harvey kent de Iona Community van jongs af aan. Zij is er mee opgegroeid en heeft zelfs een deel van haar jeugd op Iona doorgebracht. Haar ouders zijn allebei Member van de Iona Community, John Harvey al vanaf 1964, Molly Harvey vanaf 1983. Zelf is zij lid geworden in 1992. . .  De Grieshog is een uitgave van de
  Ionagroep Nederland: www.ionagroep.nl
  Redactie: Jan Maasen, Tineke van der Kruk en Willie Verhoef

  Het volgende nummer verschijnt in juni 2020. Bijdragen graag voor 1 oktober aan: redactie@ionagroep.nl

  Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan h i e r.

  De Grieshog is gratis.
  Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
  ten name van "Ionagroep Nederland" in Amersfoort.

  Grieshog archief