Een nieuwe hemel

In Openbaring 21: 1-4 beschrijft Johannes wat de mens onder Gods genade verwachten kan.

Martin Leuchtmann componeerde een melodie en dirigeerde in 1962 3000 zangers bij een "Feierstunde" van de Evangelische Sängerbund in Stuttgart. Ik zong mee als
tenor
 Midden rechts op de F O T O  
De tekst heeft mij al de jaren begeleid, zeker in deze dagen.

Wilfried

(Klinkt het beste met een koptelefoon)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

[Op. 21] 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, [want wat er eerst was is voorbij.]