Het mysterie van het kruis

Fulco van Hulst

 De week voor Goede Vrijdag en Pasen, de week tussen ‘Hosanna!’ en ‘Kruisigt hem!’ Wat houdt ons in die week bezig? Is het vooral het toeleven naar Pasen, naar de boodschap van de opstanding, van hoop, van nieuw leven?

Of zijn we juist ook bezig met de verwarring die die week in zijn greep lijkt te hebben - de onafwendbaarheid van de dood, tegenover de belofte dat de dood niet het laatste woord heeft? Het gruwelijke geweld van het kruis als weerspiegeling van het dagelijks geweld in de wereld, tegenover de vrede die Jezus predikt en voorleeft, verheven en vertrapt?

Het is een week om het duister niet uit de weg te gaan. We kunnen niet in één sprong van Palmpasen naar Paaszondag - maar wat kunnen wij nog met 'Goede Vrijdag'? Een blik op het kruis, als spiegel, als bron van verwarring, als teken van hoop. Deemoedig en dankbaar en met een gevoel van verwarring blijf ik achter.

Fulco van Hulst is docent Praktische Theologie, Pastoraat en Ethiek aan het Doopsgezind Seminarium
Bron: youtube.com   seminarium.doopsgezind.nl