'We will meet to give thanks'

Nieuw lied van John Bell nu ook in vertaling

Op zondag 7 juni hield de Iona Community een online viering van "Welcome and Blessing" om de nieuwe Members, de nieuwe Leader Ruth Harvey en interimmanager Caro Penney welkom te heten. Ook werden Kathy Galloway en Christian MacLean bedankt voor hun inzet in de afgelopen twee jaar, waarin zij gezamenlijk als team de Iona Community geleid hebben door een moeilijke periode. De viering werd afgesloten met een nieuw lied van John Bell, "We will meet to give thanks". Hij verwoordt daarin het verlangen van velen om elkaar weer te kunnen ontmoeten na deze coronatijd, buiten en binnen de kerk. Een filmpje met de tekst werd veel bekeken, ook in Nederland. Het eerste bericht op onze eigen FB-pagina werd maar liefst 39 keer gedeeld.
Inmiddels is er wat meer bekend over de achtergrond van dit lied. John Bell heeft zich laten inspireren door een tekst van de Noor Hans-Olav Moerk. Die schreef deze tekst half maart, midden in coronatijd. De beginregels - We will meet when the danger is over, we will meet in a crowded - verwijzen naar een belofte van twee passagiers van de veerboot Estonia, die in september 1994 in de Baltische Zee schipbreuk leed en zonk. Vlak voordat zij in het water sprongen, deden ze elkaar deze belofte. Ze hebben overigens de ramp overleefd en een jaar later elkaar ontmoet in een cafe in Stockholm.
Moerk had de tekst in het Noors geschreven en zelf een Engelse vertaling gemaakt, die hij eind maart aan zijn collega en vriend John Bell stuurde met de vraag of het Engels correct was. John heeft hem geholpen met de vertaling, maar daar bleef het niet bij.

Een paar weken later maakte hij een eigen bewerking van deze tekst en schreef er muziek bij. Het lied was een verjaardagscadeau voor Alison Adam, die evenals John Bell Member is van de Iona Community en een aantal jaren ook lid is geweest van de Wild Goose Resource Group. Alison werd 6 april 60 en het lied werd voor het eerst in haar tuin uitgevoerd. Op het filmpje zingt zij zelf het lied en wordt zij op de piano begeleid door Ian McLarty. Ook is er een muzieknotatie beschikbaar. Roel Bosch heeft nu een Nederlandse vertaling gemaakt.

Jan Maasen


"We will meet"

We will meet when the danger is over,
we will meet when the sad days are done;
we will meet sitting closely together
and be glad our tomorrow has come.

We will join to give thanks and sing gladly,
we will join to break bread and share wine;
and the peace that we pass to each other
will be more than a casual sign.

So, let's make with each other a promise
that when all we've come through is behind,
we will share what we missed and find meaning
in the things that once troubled our mind.

Until then may we always discover
faith and love to determine our way.
That's our hope and Gods will and our calling
for our lives and for every new day.

for Alison Adam on her birthday,
John L. Bell 5th April 2020

Words: Original Norwegian text
Hans-Olav Moerk
English version by John L. Bell
Music: John L. Bell
© 2020 WGRG,
c/o Iona Community, Glasgow GB

Nederlandse vertaling

Roel Bosch

Als de zorg en de angst zijn geweken,
als verwarring en pijn zijn gestild,
wij elkaar met omhelzing begroeten,
zijn we blij: onze hoop is vervuld.

Als we dankbaar en voluit weer zingen
en we delen het brood en de wijn
zal de vrede die wij elkaar wensen
als een groet van de eeuwigheid zijn.

Weet je: alles wat ons heeft getroffen
stelt de vraag hoe nu verder te gaan,
te bedenken, elkaar te beloven
als een nieuw mens in 't leven te staan.

Tot die tijd: dat vertrouwen en liefde
als de bakens zijn langs onze weg.
Leef die hoop, leef Gods wil, leef je roeping,
heel je leven, ja iedere dag.


Gert Landman heeft een nieuwe versie gemaakt met als titel 'Straks bijeen'. Zie voor zijn tekst en toelichting en een uitvoering door Anneke van Giersbergen: nieuwsbrief_petrus