BESTELADRES

Iona Gloria

Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow

Onder redactie van Gerke van Hiele en Teun Kruijswijk Jansen zijn 50 liederen uit de rijke liederenschat van de Keltisch-christelijke traditie bijeengebracht. Deze liederen hebben ze leren kennen in de Iona Community op Iona en door het werk van de Wild Goose Resourse Group uit Glasgow. Twaalf Nederlandse dichters uit de breedte van de kerk werkten aan deze bundel mee. De liederen zijn zowel in het Nederlands als in de oorspronklijke tekst afgedrukt.